Preloader

Zoth là gì?

Zoth là một giao thức lending & borrowing hỗ trợ token hóa Real World Assets (RWA), giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tiếp cận nguồn vốn trên blockchain mà hệ thống ngân hàng thường không phục vụ. Bên cạnh đó, Zoth còn hỗ trợ các token ERC-20, đa dạng hóa tài sản trên giao thức.

Sản phẩm nổi bật của Zoth

Zoth-Fi là sản phẩm đầu tiên, cung cấp thị trường thu nhập cố định cấp độ tổ chức (institutional grade fixed income marketplace), giúp nhà đầu tư tiếp cận các tài sản thu nhập cố định thông qua stablecoin. Zoth-Fi niêm yết và tạo thanh khoản cho các tài sản RWA on-chain, giúp nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ các pool thanh khoản.

Tính năng của Zoth

  • Tài sản chất lượng cao và pool thanh khoản linh hoạt: Các pool thanh khoản của Zoth được thiết kế mã hóa và có tính liên kết cao.
  • Thị trường thu nhập cố định cấp tổ chức: Tiếp cận các tài sản hàng đầu như trái phiếu chính phủ và tín dụng doanh nghiệp.
  • Sản phẩm tuân thủ pháp lý: Đảm bảo đầu tư trong môi trường an toàn và tuân thủ các quy định pháp lý đa quốc gia.

Điểm đặc biệt của Zoth

Zoth-Fi tạo lập thị trường thu nhập cố định cấp độ tổ chức, giúp niêm yết và tạo thanh khoản cho các tài sản RWA on-chain. Nhà cung cấp thanh khoản có thể đầu tư và kiếm lợi nhuận từ các pool của Zoth-Fi.

Mô hình hoạt động của Zoth

Zoth phát hành stablecoin được bảo đảm hoàn toàn bằng tài sản thực như trái phiếu chính phủ và tín dụng doanh nghiệp. Nhà đầu tư web3 có thể nắm giữ stablecoin và nhận lợi suất từ các tài sản này. Hiện tại, Zoth chỉ dành cho các nhà đầu tư được công nhận và tổ chức.

Token ZOTH

  • Giảm phụ thuộc vào bên thứ ba: Token ZOTH giúp giảm sự phụ thuộc vào các dịch vụ tập trung.
  • Phí giao dịch và quản lý tài sản: Token ZOTH được dùng để thanh toán phí giao dịch và quản lý tài sản.
  • Phần thưởng staking: Phí thu được phân phối cho những người staking ZOTH.
  • Quản trị DAO: Người staking ZOTH tham gia vào quá trình ra quyết định của Zoth DAO.

Lộ trình phát triển

Zoth chưa công bố cụ thể lộ trình phát triển cho năm 2024.

Đội ngũ phát triển

  • Pritam Dutta: Giám đốc điều hành và nhà đồng sáng lập.
  • Koushik Bhargav: Giám đốc công nghệ và nhà đồng sáng lập.
  • Prathyush Prasad: Giám đốc chiến lược và DeFi.

Nhà đầu tư và đối tác

Vào tháng 04/2024, Zoth hoàn thành vòng gọi vốn trị giá 2,5 triệu USD do Blockchain Founders Fund dẫn đầu, nhằm cung cấp lợi suất bền vững dựa trên các tài sản thực (RWA).

Tổng kết

Zoth là dự án đáng chú ý trong lĩnh vực RWA, giúp liên kết thanh khoản giữa TradFi và DeFi, mang lại nhiều cơ hội đầu tư mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *