Preloader

Ngày 13/06/2024, Zapper, một ứng dụng quản lý danh mục đầu tư DeFi và NFT, đã chính thức ra mắt giao thức dữ liệu mới của mình mang tên Zapper Protocol, kèm theo token tiện ích ZAP.

Zapper chia sẻ tầm nhìn tương lai của mình:

“Tầm nhìn của chúng tôi là Zapper Protocol sẽ trở thành giao thức kiến thức onchain hàng đầu. Bằng cách làm cho Ethereum dễ dàng đọc hiểu, chúng tôi giúp mọi người nắm rõ hơn về Ethereum và blockchain. Ethereum là một mạng xã hội, và chúng tôi đang xây dựng nó.”

Zapper đã phát triển các mẫu lập chỉ mục (indexing templates) để đơn giản hóa quy trình lập chỉ mục dữ liệu on-chain, giúp người dùng có thể đọc hiểu dữ liệu mà không cần kỹ năng mã hóa cao cấp.

Bước đầu tiên của Zapper Protocol là triển khai layer thông dịch, cho phép người dùng đóng góp vào mạng lưới với hai vai trò chính: thông dịch viên sự kiện và thông dịch viên vị trí. Thông dịch viên sự kiện sẽ biến đổi dữ liệu giao dịch blockchain phức tạp thành định dạng dễ hiểu, trong khi thông dịch viên vị trí sẽ bổ sung các vị trí hoặc số dư còn thiếu vào Zapper.

Người dùng tham gia vào quá trình này sẽ nhận được token tiện ích ZAP làm phần thưởng. Token ZAP dự kiến sẽ ra mắt vào quý 4 năm nay, được sử dụng để trả thưởng và thanh toán khi truy cập dữ liệu trên giao thức.

Được thành lập vào năm 2020, Zapper đã huy động thành công 15 triệu USD trong vòng Series A do Framework Ventures dẫn đầu vào năm 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *