Preloader

Tình Hình Tài Chính Uniswap Foundation vừa tiết lộ nắm giữ 41,41 triệu USD dưới dạng tiền mặt và stablecoin, nhưng số tiền này dự kiến chỉ đủ chi tiêu đến cuối năm 2025.

Báo Cáo Tài Chính Trong một bài đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), Uniswap Foundation đã công bố bản báo cáo tài chính tóm tắt về tình hình quỹ của mình tính đến quý đầu tiên năm 2024. Báo cáo này nhằm đảm bảo cam kết minh bạch về nguồn tiền và chi phí hoạt động của dự án cho cộng đồng nhà đầu tư.

Theo báo cáo, tính đến ngày 31/03/2024, Uniswap Foundation đang nắm giữ 41,41 triệu USD dưới dạng stablecoin (USD, DAI, USDC) và 730.000 token UNI (tương đương khoảng 8 triệu USD).

Trong quý 1, quỹ đã chi hơn 1 triệu USD cho các chi phí hoạt động bao gồm:

  • Tiền lương, phúc lợi, thuế, bảo hiểm
  • Phí hợp đồng và chuyên môn như chi phí pháp lý, kế toán, kiểm toán kỹ thuật, tư vấn
  • Chi phí văn phòng và sự kiện nội bộ
  • Sự kiện bên ngoài như hội nghị và du lịch
  • Quảng cáo và tiếp thị, bao gồm thiết kế web và tổ chức sự kiện

Ngoài ra, quỹ đã cam kết tài trợ mới trị giá 4,34 triệu USD và đã giải ngân 2,79 triệu USD. Phần lớn các khoản tài trợ này được chi cho các nhà phát triển giao thức và quản trị, chiếm đến 67,2% tổng tiền. Phần còn lại được phân bổ cho sáng tạo đổi mới, nghiên cứu và bảo mật.

Kế Hoạch Sử Dụng Quỹ Trong giai đoạn 2024-2025, Uniswap Foundation dự định sử dụng 41,41 triệu USD tiền mặt cho các khoản tài trợ và hoạt động vận hành, trong khi 730.000 token UNI sẽ được dùng làm phần thưởng cho nhân viên.

Dự kiến chi tiêu 25,77 triệu USD bao gồm 2,94 triệu USD cho các cam kết tài trợ trước đó và 12,7 triệu USD cho chi phí hoạt động.

Phản Ứng Của Cộng Đồng Bản báo cáo tài chính đã gây ra sự bất bình trong cộng đồng, đặc biệt là những nhà đầu tư nắm giữ token UNI. Nhiều người bày tỏ sự khó hiểu về việc chi phí hoạt động quý 1 chỉ mất hơn 1 triệu USD, nhưng lại tuyên bố rằng gần 27 triệu USD còn lại chỉ đủ dùng đến cuối năm 2025.

Một nhà đầu tư khác chỉ trích việc một dự án DeFi hàng đầu với tuổi đời 5 năm lại có chi phí hoạt động cao mà không có doanh thu, phần lớn chỉ bán token UNI hoặc gây quỹ để vận hành.

Bối Cảnh Bỏ Phiếu Thông tin tài chính được công bố trước thềm cuộc bỏ phiếu về đề xuất chia phí giao dịch trong pool V3 cho người dùng nắm giữ UNI. Cuộc bỏ phiếu này sẽ quyết định việc tiến hành chia phí hay không, và thời điểm bắt đầu chia phí sẽ được quyết định bởi một cuộc bỏ phiếu khác trong tương lai.

Lợi Ích Cho Người Nắm Giữ UNI Việc chia phí giao dịch sẽ mang lại lợi ích cho người nắm giữ token UNI nhiều hơn, thay vì các nhà cung cấp thanh khoản. Theo dữ liệu từ DefiLlama, kể từ khi ra mắt, Uniswap đã tạo ra 3,61 tỷ USD phí giao dịch tích lũy. Doanh thu từ phí giao diện là 135 triệu USD, riêng trong tháng 5/2024, Uniswap Labs đã thu về gần 11 triệu USD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *