Preloader

Dưới đây là tổng hợp các sự kiện đáng chú ý dự kiến diễn ra trong tháng 4 năm 2024. Chúng ta sẽ cập nhật thông tin khi có sự kiện mới xuất hiện.

1 tháng 4:

 • Outlanders (LAND): Khởi động các giải đấu trong game.
 • Nakamoto Games (NAKA): Phát hành GalacticGrail.

2 tháng 4:

 • Ethena (ENA): Niêm yết trên Binance.
 • BonusBlock (BONUS): Niêm yết trên Bybit.

3 tháng 4:

 • Cross The Ages (CTA): Ra mắt bộ sưu tập card hợp tác với Ubisoft và Watch Dogs.
 • Velar (VELAR): Niêm yết trên Bybit.
 • Wormhole (W): Airdrop, TGE và niêm yết trên sàn giao dịch.

4 tháng 4:

 • Zeus Network (ZEUS): Thực hiện token sale trên Jupiter LFG Launchpad.

6 – 8 tháng 4:

 • Trex20 (TX20): Tiến hành IDO trên Poolz, Finceptor và Seedify.

8 tháng 4:

 • SatoshiSync (SSNC): SSNC staking snapshot for PTON token airdrop.
 • bitSmiley: Ra mắt testnet giai đoạn beta, kèm airdrop.

9 tháng 4:

 • Saga (SAGA): Niêm yết Saga trên Binance.
 • Trex20 (TX20): Niêm yết lần đầu tiên trên Gate.

10 tháng 4:

 • SA World (SAE): Thực hiện IDO trên Starship.

11 tháng 4:

 • masa (MASA): Tiến hành TGE.

15 tháng 4:

 • SmarDex (SDEX): Tiến hành Halving đầu tiên.

16 tháng 4:

 • Dexalot (ALOT): Ra mắt trên Arbitrum.

25 tháng 4:

 • Forgotten Playland (FP): Phát hành game riêng.

29 tháng 4:

 • Voxies (VOXEL): Phát hành Voxie Tactics trên Unity Engine.

Chưa xác định ngày trong tháng 4:

 • Gamium (GMM): Ra mắt phiên bản beta.
 • Frontier Wallet (FRONT): Ra mắt Mainnet.
 • AutoLayer (LAY3R): Thực hiện IDO trên Poolz.
 • CZ (CEO Binance): Tuyên án cho CZ.
 • Kamino (KMNO): Thực hiện airdrop.
 • Sharpe AI (SAI): Sharpe’s institutional-grade DEX sẽ ra mắt.
 • Dusk (DUSK): Ra mắt Mainnet.
 • Mocaverse (MOCA): MocaList tích hợp đầy đủ.
 • Raiinmaker: Mainnet dự định ra mắt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *