Preloader


Thông Báo Tăng Phí Giao Diện
Uniswap, sàn giao dịch phi tập trung hàng đầu, đã thông báo tăng phí giao diện từ 0,15% lên 0,25%, bắt đầu từ ngày 10/04. Động thái này được thực hiện ngay sau khi Hayden Adams, nhà sáng lập Uniswap, tiết lộ về khả năng phải đối mặt với vụ kiện từ SEC.

Chi Tiết về Phí Mới
Phí mới này được áp dụng cho hầu hết các cặp giao dịch trên Uniswap, ngoại trừ một số cặp stablecoin và wrap token. Điều này có nghĩa là người dùng giao dịch trên mạng lưới Uniswap phải chịu thêm chi phí, tuy nhiên, họ có thể tránh phí này bằng cách sử dụng các giao diện khác không phải do Uniswap Labs phát triển.

Bối Cảnh và Tiền Lệ
Trước đó, từ ngày 17/10/2023, Uniswap đã bắt đầu thu phí giao diện 0,15% nhằm tăng doanh thu, dự kiến mang lại khoảng 1 triệu USD mỗi ngày. Tháng 3 vừa qua, sàn cũng đã đề xuất một kế hoạch chia sẻ lại doanh thu phí swap cho các chủ sở hữu token UNI, nhằm tăng giá trị cho token này, khiến giá UNI tăng vọt lên 17 USD.

Phản Ứng Của Thị Trường
Tuy nhiên, giá của token UNI hiện đã giảm xuống còn khoảng 7.4 USD, giảm 35% trong tuần qua, bị ảnh hưởng bởi các tin tức tiêu cực và xu hướng giảm chung của thị trường. Điều này cho thấy cộng đồng không hoàn toàn hài lòng với các biện pháp tăng phí, mặc dù một số người ủng hộ chúng như một bước đi cần thiết cho sự phát triển bền vững của dự án.

Tương lai của Uniswap
Trong bối cảnh thị trường đầy biến động và sự chú ý ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý như SEC, việc Uniswap điều chỉnh chiến lược tài chính và giá cả dịch vụ của mình là điều không thể tránh khỏi. Các nhà đầu tư và người dùng nên theo dõi sát sao các phát triển mới để đưa ra quyết định thông minh trong bối cảnh thị trường hiện tại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *