Preloader

Thời gian vừa qua, Trade Bot 365 đã ra mắt bot giao dịch với số vốn $200, mang lại kết quả đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, tỷ lệ lợi nhuận và rủi ro hiện tại chỉ phù hợp với số vốn trải nghiệm dưới $200

Để phục vụ khách hàng có nhu cầu đầu tư lớn hơn, Trade Bot 365 sẽ mở rộng bot giao dịch cho số vốn $1.000, $10.000 và điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro an toàn.

1. Vốn $200:

   – Lợi nhuận: ~400%/năm

   – Rủi ro: Tối đa 3% mỗi lệnh

Với số vốn nhỏ, bot này đã mang lại mức tăng trưởng nhanh chóng và hiệu quả đầu tư cao, phù hợp cho nhà đầu tư mới hoặc những người muốn thử nghiệm.

2. Vốn $1000:

   – Lợi nhuận: ~300%/năm

   – Rủi ro: 1-2% mỗi lệnh

Khi số vốn tăng lên, bot điều chỉnh tỷ lệ để duy trì sự cân bằng giữa lợi nhuận và an toàn, mang lại sự tăng trưởng ổn định và bền vững.

3. Vốn trên $10,000:

   – Lợi nhuận: ~200%/năm

   – Rủi ro: 0,2-1% mỗi lệnh

   Với số vốn lớn, bot giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất, đảm bảo an toàn tối đa cho tài sản và duy trì lợi nhuận ổn định bền vững.

Kết Luận

Trade Bot 365 là công cụ lý tưởng cho mọi nhà đầu tư muốn tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong đầu tư tài chính. Với khả năng điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận và rủi ro phù hợp với từng mức vốn, bot này mang lại sự linh hoạt và hiệu quả cao. Chúng tôi khuyến khích các nhà đầu tư trải nghiệm và tận dụng công nghệ tiên tiến của Trade Bot 365 để đạt được thành công trong đầu tư tài chính.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *