Preloader


Tether, nhà phát hành stablecoin hàng đầu với đồng USDT, đã tái cấu trúc công ty thành bốn phân ngành mới để thúc đẩy phát triển các giải pháp hạ tầng phi tập trung: Tether Finance, Tether Power, Tether Data và Tether Edu.

  1. Tether Finance: Đơn vị này chịu trách nhiệm quản lý USDT, một trong những đồng stablecoin có vốn hóa thị trường đáng kể, vượt quá 100 tỷ USD. Nó đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái tiền mã hóa.
  2. Tether Power: Phân ngành này tập trung vào hoạt động đầu tư và khai thác Bitcoin, nhằm mục đích tối ưu hóa và mở rộng các hoạt động đào coin của công ty.
  3. Tether Data: Chuyên giám sát và đầu tư vào các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm phục vụ các mục đích phát triển và nâng cao năng lực công nghệ.
  4. Tether Edu: Bộ phận này được thành lập nhằm phát triển các sáng kiến giáo dục, góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng về công nghệ và tài chính cho cộng đồng.

Tether khẳng định cam kết với việc phát triển hệ sinh thái tài chính và công nghệ, từ việc cung cấp giải pháp thực tiễn cho cá nhân và doanh nghiệp đến ứng dụng các công nghệ mới như AI và mạng xã hội phi tập trung.

Trong năm qua, Tether đã mở rộng hoạt động khai thác Bitcoin tại Uruguay và đẩy mạnh xử lý thanh toán cho Georgia, đồng thời đầu tư vào AI thông qua Northern Data Group. Bất chấp thách thức trong việc bảo chứng tài sản cho USDT và sự từ chối hợp tác từ các tổ chức kiểm toán Big4, CEO Paolo Ardoino khẳng định việc tìm kiếm một đối tác kiểm toán là ưu tiên hàng đầu cho Tether.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *