Preloader

Tổng quan

Tuần 21 đánh dấu nhiều tin tức tích cực như giá BTC tiếp tục giữ vững mốc 7x, dòng tiền vào BTC ETF tăng mạnh, ETH ETF được phê duyệt đã đẩy giá ETH lên 3.900 USD và memecoin PEPE lập đỉnh mới. Cùng Tradebot365 điểm qua những giao dịch on-chain nổi bật liên quan đến ETH, PEPE và dòng tiền ETF.

1. Giao dịch chốt lời ETH trước khi ETH ETF được phê duyệt

Ngày 24/5, SEC phê duyệt tất cả các đề xuất ETF Ethereum spot, công nhận ETH là một tài sản dạng “hàng hóa”. Trước đó, nhiều ví đã giao dịch ETH để tận dụng tin tức này:

  • James Fickel: Vay thêm 350 WBTC (25 triệu USD) từ Aave, chuyển thành 6.905 ETH để tạo vị thế long cặp ETH/BTC. Tổng cộng, James đã vay 2.741 WBTC (150,3 triệu USD) và swap thành 50.693 ETH với tỷ lệ 0.05408.
  • Jeffrey Wilcke: Gửi 10.000 ETH (37,36 triệu USD) lên Kraken ngày 23/5. Hiện ví nắm giữ 125.738 ETH (472 triệu USD).
  • Cá voi khác: Chuyển 10.690 ETH (40,69 triệu USD) lên Binance và HashKey. Từ 26/3 đến 13/4, cá voi này rút tổng cộng 10.698 ETH (38 triệu USD) với giá trung bình 3.551 USD, lợi nhuận 2,7 triệu USD.

2. PEPE lập đỉnh mới, nhiều ví chốt lời

Tuần qua, PEPE ghi nhận mức ATH mới, nhiều nhà đầu tư chốt lời:

  • Ví insider: Đầu tư 83 USD, mua và hold PEPE, thu về 79,4 triệu USD, lợi nhuận gấp 958.580 lần.
  • Ví mua sớm PEPE: Đầu tư 462 USD, mua 324 tỷ PEPE vào 15/4/2023, chốt lời toàn bộ, thu về 3,4 triệu USD, lợi nhuận gấp 7.368 lần.
  • BlockTower Capital: Chuyển 202 tỷ PEPE (2,8 triệu USD) cho Cumberland khi giá PEPE phá vỡ mức 0,000014 USD. Thu lợi nhuận 578.000 USD trong 6 ngày, tỷ suất lợi nhuận 26%.
  • Ví 0x698: Giao dịch PEPE 3 lần, thu lợi nhuận 2,48 triệu USD, win rate 100%.

3. Cập nhật dòng tiền từ các quỹ BTC ETF Spot

  • Grayscale: Nắm giữ 293,03 BTC (20,13 tỷ USD).
  • iShares Bitcoin Trust (BlackRock): Dòng tiền dương xuyên suốt tuần, netflow hơn 90 triệu USD từ ngày 21, hiện nắm giữ hơn 280.64i4 BTC, trị giá 19,28 tỷ USD.

Tuần 21 ghi nhận dòng tiền ròng BTC ETF dương, với hàng trăm triệu USD chảy vào, chủ yếu từ BlackRock và Fidelity. Các quỹ khác có dòng tiền ròng âm hoặc không giao dịch nhưng không đáng kể so với netflow từ BlackRock và Fidelity.

Nhìn chung, các quỹ ETF mua mạnh hơn tuần trước, tổng cộng hơn 2 tỷ USD trong vòng 2 tuần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *