Preloader

Trang bị cho bạn những số liệu chi tiết và cập nhật mới nhất về thị trường crypto và các giải pháp Layer 2 trong tháng 6 vừa qua.

1. Tổng Hợp Các Chỉ Số Thị Trường Tháng 6

Volume On-chain:

 • Tổng volume on-chain giảm 13,4% xuống 338 tỷ USD. BTC và ETH đều giảm 13,4%.

Stablecoin:

 • Volume on-chain của stablecoin giảm 4,5% xuống 839,6 tỷ USD. Tỉ lệ USDT chiếm 79,1%, USDC chiếm 17%.

Doanh Thu Đào Bitcoin và Staking ETH:

 • Doanh thu đào Bitcoin giảm nhẹ xuống 961,9 triệu USD.
 • Doanh thu staking ETH tăng 8,1% lên 289,2 triệu USD.

ETH Được Đốt:

 • 26.338 ETH đã bị đốt trong tháng 6, tương đương 95,1 triệu USD.

Giao Dịch NFT Trên Ethereum:

 • Volume giao dịch NFT giảm 18,4% xuống 280,5 triệu USD.

Giao Dịch Spot Trên CEX:

 • Volume giao dịch spot giảm 18,5% xuống 658,8 tỷ USD.
 • Binance chiếm thị phần 64%, Bybit 17,8%, Coinbase 9%, Kraken 2,7%.

Hợp Đồng Tương Lai:

 • Volume giao dịch future BTC giảm 19,9% xuống 1 nghìn tỷ USD.
 • Volume future ETH giảm 23,8% xuống 528,1 tỷ USD.

2. Dữ Liệu Layer 2 Trong Tháng 6

Giải Pháp Layer 2:

 • TVL giảm 8,8% nhưng số lượng giao dịch tăng 7,8%.
 • Phí gas tăng 19,2%, số lượng giao dịch tăng 6,2%.

3. Cập Nhật Dòng Tiền Từ Các Quỹ BTC ETF Spot

ETF Bitcoin:

 • Grayscale nắm giữ 279.866 BTC, trị giá 15,80 tỷ USD.
 • iShares Bitcoin Trust của BlackRock nắm giữ hơn 307.206 BTC, trị giá 17,35 tỷ USD.
 • Dòng tiền inflow vào ETF Bitcoin đạt 129,5 triệu USD, dòng tiền netflow đảo chiều đạt 143,1 triệu USD vào ngày 05/07.
 • Fidelity (FBTC) có dòng tiền vào 117,4 triệu USD, trong khi GBTC của Grayscale có outflow 28,6 triệu USD.

Tổng Kết

Thị trường crypto chứng kiến sự điều chỉnh mạnh mẽ trong tháng 6, nhưng vẫn có những diễn biến tích cực trong các lĩnh vực như staking ETH và sự gia tăng hoạt động giao dịch trên các giải pháp Layer 2. Các quỹ ETF Bitcoin tiếp tục thu hút dòng tiền đầu tư mạnh mẽ, cho thấy sự quan tâm gia tăng của các nhà đầu tư vào tài sản này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *