Preloader


Scroll, một nền tảng mở rộng Layer-2 cho Ethereum, vừa công bố chương trình điểm thưởng “Session Zero” dành cho cộng đồng. Chương trình này nhằm tri ân những người dùng tích cực tham gia và đóng góp cho sự phát triển của hệ sinh thái.

Điều Kiện Tham Gia:

Người dùng muốn nhận điểm thưởng “Scroll Marks” cần thực hiện chuyển ba loại tài sản sau lên Scroll thông qua các cầu nối tương thích:

  1. ETH và wstETH (wrapped staked Ethereum): Chuyển thông qua cầu nối gốc của Scroll.
  2. STONE (token sinh lời từ việc staking ETH trên StakeStone): Sau khi staking ETH, người dùng sẽ nhận STONE, có thể chuyển lên Scroll qua cầu nối để nhận thêm phần thưởng.

Phần Thưởng và Định Hướng Tương Lai:

Scroll không chỉ khen thưởng những đóng góp hiện tại mà còn sẽ mở rộng các hoạt động và giới thiệu nhiều loại tài sản mới trong tương lai để làm phong phú chương trình “Session Zero”.

Người dùng đã tham gia từ những ngày đầu của dự án, bắt đầu từ ngày 10/10/2023—khi Scroll khởi chạy block genesis đầu tiên trên Mainnet—cũng sẽ được thưởng Scroll Marks.

Lưu Ý Quan Trọng:

Người dùng ở Hoa Kỳ và Trung Quốc không đủ điều kiện tham gia chương trình này. Ngoài ra, những người dùng thuộc danh sách hạn chế theo Điều khoản Dịch vụ của Scroll cũng sẽ không thể tham gia.

Về Scroll:

Scroll là dự án xây dựng giải pháp mở rộng Layer-2 cho Ethereum, sử dụng công nghệ zk-Rollups và zero-knowledge proof để bảo đảm độ chính xác của dữ liệu, đồng thời duy trì tính riêng tư cho người dùng. Vào tháng 3/2023, Scroll đã huy động thành công 50 triệu USD, nâng định giá dự án lên 1,8 tỷ USD. Scroll đã triển khai sản phẩm zkEVM của mình lên testnet Goerli, tiến gần hơn tới việc ra mắt trên mainnet.

Tổng Quan Thành Tựu:

Kể từ khi ra mắt Mainnet, Scroll đã thu hút được 58,65 triệu USD tổng giá trị bị khóa (TVL), đứng thứ 11 trong danh sách các dự án Layer-2 Ethereum theo dữ liệu từ DefiLlama tính đến ngày 18/04/2024.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *