Preloader

Kể từ khi triển khai mainnet, Scallop đã luôn tiên phong trong việc thiết lập thị trường thanh khoản trên blockchain Sui.

Giới Thiệu

Scallop đã cung cấp nhiều loại token Liquid Staking Derivatives (LSD) và các cơ chế tiến bộ như Trilinear Interest Rate Model, trở thành đơn vị money market hàng đầu trên Sui. Tuy nhiên, trong những tháng qua, dự án đã ghi nhận sự gia tăng lượng tài sản nhàn rỗi do hoạt động khóa token, làm giảm hoạt động DeFi vì dòng tiền và thanh khoản không còn di chuyển thường xuyên.

Thúc Đẩy Hoạt Động DeFi

Để giải quyết vấn đề này, Scallop sẽ thay đổi để thúc đẩy trở lại mảng DeFi trên Sui. Cụ thể, Scallop sẽ tái phân bổ phần thưởng SUI cho người vay, nhằm gia tăng nhu cầu vay tài sản và khuyến khích sử dụng Scallop Lend. Người vay còn nhận được phần thưởng dưới dạng token SCA.

Hướng Dẫn Vay Tài Sản Trên Scallop

Bước 1: Truy cập Scallop. Bước 2: Chuyển sang trang Scallop Borrow. Nếu mới sử dụng, hãy tạo “New Obligation”. Bước 3: Chọn pool trong mục “Collateral Pools” để gửi tài sản thế chấp (afSUI, haSUI, vSUI). Giá trị tài sản vay chỉ có thể ngang bằng với tài sản thế chấp. Bước 4: Chọn tài sản bạn muốn vay trong mục “Borrowing Pools” (SUI, USDC, USDT). Các tài sản vay sẽ được tính thưởng SUI và SCA.

Thưởng Bổ Sung Cho Người Nắm Giữ veSCA

Người dùng staking SCA để lấy veSCA sẽ nhận được 4x phần thưởng SCA. Hệ số thưởng được quyết định dựa trên số lượng veSCA mà người dùng nắm giữ và lượng tài sản đã vay. Dự án còn cung cấp bộ tính toán phần thưởng để người dùng dễ ước lượng phần thưởng từ hoạt động DeFi của mình.

Thay Đổi Phí Và Cập Nhật Tương Lai

Để đáp ứng nhu cầu hoạt động, Scallop sẽ tăng phí vay từ 0,1% lên 0,3%, bắt đầu từ ngày 29/04. Trong thời gian tới, Scallop sẽ tiếp tục nâng cấp giao thức với những thay đổi sau:

  • Q2/2024: Chia sẻ doanh thu giao thức cho người nắm giữ veSCA và thiết lập chương trình referral.
  • Q3/2024: Gia tăng công dụng quản trị cho veSCA.

Với những thay đổi này, Scallop hy vọng sẽ tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong thị trường DeFi trên blockchain Sui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *