Preloader


Pyth Network thông báo triển khai chương trình tài trợ mới. Pyth Data Association, tổ chức đứng sau sự phát triển của Pyth Network, vừa công bố chương trình tài trợ dành cho các dự án, với ngân sách lên đến 50 triệu PYTH.

Mục tiêu của chương trình này là khuyến khích cộng đồng đóng góp ý tưởng và kiến thức về Pyth Network, nhằm thúc đẩy sự hiểu biết rộng rãi hơn trong cộng đồng Web3 và hỗ trợ các sáng kiến giáo dục và nghiên cứu.

Chương trình tài trợ được phân chia thành ba danh mục chính, mỗi danh mục tập trung vào một mục tiêu cụ thể để mở rộng và phát triển Pyth. Các token PYTH được phân bổ cho các dự án sẽ được quản lý và giám sát bởi quỹ Phát triển hệ sinh thái.

Pyth Network đang mở ra cánh cửa mới cho thế hệ tài chính phi tập trung, cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu giá chính xác, tần suất cao và độ trễ thấp. Với hơn 350 ứng dụng được hỗ trợ trên 55 blockchain khác nhau và khối lượng giao dịch lên đến hơn 400 tỷ USD, Pyth Network đang tạo dựng một nền tảng vững chắc trong lĩnh vực DeFi.

Được điều hành bởi Pyth DAO theo mô hình quản trị phi tập trung, Pyth cho phép các bên liên quan và những người đóng góp cùng hình thành và phát triển mạng lưới.

Chương trình tài trợ hệ sinh thái Pyth bao gồm ba loại tài trợ: Tài trợ Cộng đồng, Tài trợ Nghiên cứu và Tài trợ cho Nhà Phát Triển. Mỗi loại tài trợ được thiết kế để trao quyền cho cộng đồng Web3, hỗ trợ nghiên cứu cải tiến oracle của Pyth, và phát triển các ứng dụng và công cụ mới cho giao thức.

Để biết thêm chi tiết về các yêu cầu và điều kiện của từng loại tài trợ, vui lòng truy cập trang web chính thức của Pyth Network.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *