Preloader

Giới thiệu Chương Trình Tài Trợ

Pyth Data Association, tổ chức hỗ trợ phát triển dự án Pyth Network, vừa công bố một chương trình tài trợ với giá trị lên đến 50 triệu PYTH. Chương trình này nhằm khuyến khích các thành viên cộng đồng chia sẻ ý tưởng và kiến thức về Pyth Network, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng Web3 thông qua các sáng kiến giáo dục và nghiên cứu.

Mục Tiêu và Hạng Mục Tài Trợ

Chương trình tài trợ của Pyth Network bao gồm 3 hạng mục chính, mỗi hạng mục tập trung vào một mục tiêu cụ thể để phát triển và mở rộng hệ sinh thái Pyth:

  1. Tài trợ Cộng đồng: Khuyến khích cộng đồng tạo ra nội dung giáo dục về Pyth, nhằm xây dựng một cộng đồng phát triển mạnh mẽ và thân thiện.
  2. Tài trợ Nghiên cứu: Hỗ trợ nghiên cứu để cải thiện và tích hợp oracle của Pyth vào các ứng dụng khác.
  3. Tài trợ cho Nhà Phát triển: Khuyến khích xây dựng các ứng dụng và công cụ mới cho giao thức Pyth.

Phân Phối và Quản Lý Token

Chương trình sẽ giám sát việc phân phối token PYTH cho các dự án đăng ký. Số token này sẽ được trích từ quỹ Phát triển Hệ sinh thái của Pyth Network.

Vai Trò và Đóng Góp của Pyth Network

Pyth Network đang tiên phong trong việc tạo ra một thế hệ tài chính phi tập trung mới. Bằng cách cung cấp dữ liệu giá có độ trễ thấp, tần suất cao và độ chính xác cao cho các nhà phát triển ở khắp mọi nơi, Pyth lần đầu tiên cho phép các ứng dụng on-chain có thông lượng cao. Hiện tại, Pyth Network đang hỗ trợ 350 ứng dụng trên hơn 55 blockchain, với khối lượng giao dịch đạt hơn 400 tỷ USD.

Pyth Network được vận hành bởi Pyth DAO, tuân theo mô hình quản trị phi tập trung, cho phép các bên liên quan và những người đóng góp cùng nhau định hình mạng lưới phục vụ DeFi.

Mục Đích của Chương Trình Tài Trợ

Vì những lý do trên, Pyth Data Association triển khai Chương trình Tài trợ Hệ sinh thái Pyth, nhằm trao quyền cho cộng đồng Web3 thông qua các khoản tài trợ sau:

  • Tài trợ Cộng đồng: Tạo ra nội dung giáo dục về Pyth và thúc đẩy sự phát triển cộng đồng.
  • Tài trợ Nghiên cứu: Cải thiện và tích hợp oracle của Pyth.
  • Tài trợ cho Nhà Phát triển: Xây dựng các ứng dụng và công cụ mới cho giao thức Pyth.

Thông Tin Chi Tiết

Để biết thêm chi tiết về yêu cầu của từng loại tài trợ, vui lòng xem thêm tại đây.

Về Pyth Network

Pyth Network là một dự án oracle nổi tiếng, hợp tác với hơn 50 đối tác lớn trên toàn cầu. Pyth cung cấp các nguồn dữ liệu giá trị, tích hợp với nhiều protocol, AMM, derivatives và hàng loạt các dApp khác, đảm bảo dữ liệu được cung cấp một cách đáng tin cậy với độ trễ dưới 1 giây.

Chương trình tài trợ của Pyth Network không chỉ giúp phát triển cộng đồng mà còn thúc đẩy sự đổi mới và ứng dụng của công nghệ blockchain trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *