Preloader

Puffer UniFi là giải pháp Based Rollup tiên phong, giải quyết vấn đề thanh khoản phân mảnh trên các layer-2, đồng thời tăng khả năng tương tác và cải thiện tốc độ giao dịch lên đến 100ms trên Ethereum.

Giới thiệu Puffer UniFi

Puffer Finance, giao thức liquid restaking tích hợp vào Eigenlayer, đã triển khai Based Rollup đầu tiên trên Ethereum mang tên Puffer UniFi. Giải pháp này nhằm kết nối và giải quyết vấn đề phân mảnh về thanh khoản trên các layer-2 của Ethereum.

Bối cảnh và vấn đề

Hiện tại, các layer-2 (L2) trên Ethereum đang phát triển mạnh mẽ, giải quyết vấn đề mở rộng của mạng lưới. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nhiều layer-2 dẫn đến sự phân mảnh về thanh khoản, làm giảm hiệu quả của tài sản và trải nghiệm người dùng do phụ thuộc vào các cầu nối phức tạp. Ngoài ra, các nhà phát triển gặp khó khăn trong việc tích hợp và duy trì dApps trên nhiều L2, ảnh hưởng đến tiềm năng mở rộng của Ethereum.

Giải pháp của Puffer UniFi

Puffer UniFi là Based Rollup được triển khai bởi Puffer Finance, xây dựng để giải quyết vấn đề phân mảnh trong hệ sinh thái Ethereum và kết nối các layer-2 lại với nhau. Based Rollup tích hợp với trình xác thực của Ethereum, hỗ trợ khả năng kết hợp đồng bộ, cho phép các layer-2 Rollup tương tác trực tiếp với nhau trong cùng một block mà không cần các cầu nối phức tạp, giảm độ trễ và tăng tốc độ giao dịch.

Lợi ích của Puffer UniFi

Puffer UniFi sử dụng sequencing của Ethereum để sắp xếp các giao dịch trong rollup với độ bảo mật cao. Cơ chế preconfirmation cung cấp tốc độ giao dịch chỉ khoảng 100ms.

Ứng dụng của UniFi:

  • Giảm phát ETH: Contention fees (phí tranh chấp) từ các layer-2 được xác thực trước trên UniFi sẽ được gửi về Ethereum, giúp thiêu hủy nhiều ETH hơn khi tính năng MEV-Burn được triển khai.
  • Giao dịch không mất phí: UniFi sử dụng native yield pufETH để trả phí gas, cho phép giao dịch không tốn tiền trên các based app-chains.
  • Based App-chain Ecosystem: Các nhà phát triển có thể xây dựng các App-chains trên UniFi và nhận phần thưởng từ Congestion fees được chia sẻ.

Hạn chế và thách thức

UniFi vẫn đối mặt với một số hạn chế như khả năng mở rộng nếu nhiều layer-2 tương tác với UniFi và cách UniFi tích hợp vào các dApps trên các Rollup khác nhau. Ngoài ra, các layer-2 như Superchain của Optimism, Hyperchain của ZKsync và hệ thống layer-3 trên Arbitrum đang phát triển mạnh mẽ với lượng người dùng và thanh khoản ổn định, đặt ra câu hỏi liệu UniFi có thực sự cần thiết để giải quyết vấn đề phân mảnh thanh khoản hay không.

Kết luận

Puffer UniFi là giải pháp tiên phong nhằm giải quyết vấn đề thanh khoản phân mảnh trên các layer-2 của Ethereum, mang lại nhiều lợi ích như tăng tốc độ giao dịch, giảm phát ETH và hỗ trợ xây dựng based app-chains. Tuy nhiên, UniFi cũng đối mặt với nhiều thách thức trong việc mở rộng và tích hợp. Sự phát triển của các giải pháp layer-2 khác sẽ tiếp tục định hình tương lai của hệ sinh thái Ethereum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *