Preloader

Sự Kiện Ngừng Hoạt Động của Polygon zkEVM: Phân Tích và Hồi Phục

Vào sáng sớm ngày 24 tháng 3 năm 2024, cộng đồng người dùng đã phát hiện ra rằng mạng Polygon zkEVM không hoạt động trong hơn 12 giờ. Điều này đặc biệt đáng chú ý vì xảy ra vào cuối tuần, khi hoạt động cộng đồng thường giảm đi, dẫn đến việc phát hiện và xử lý sự cố mất nhiều thời gian hơn.

Thông Báo từ Đội Ngũ Polygon:

Trên trang chính thức, đội ngũ Polygon đã cung cấp thông tin chi tiết về sự cố: “Chúng tôi xin thông báo rằng mainnet beta của Polygon zkEVM đang gặp sự cố liên quan đến sequencer, khiến mạng cần phải tái tổ chức lại. Đội ngũ kỹ thuật đang tích cực giải quyết và sẽ cung cấp một báo cáo chi tiết về sự cố trong thời gian tới. Đáng chú ý, các mạng khác như Polygon PoS và Polygon CDK không bị ảnh hưởng.”

Hiểu Biết Về Sequencer:

Sequencer là một thành phần quan trọng, có nhiệm vụ tổ chức và sắp xếp các giao dịch vào các block, đồng thời xác định thứ tự cho chúng, đóng vai trò cốt lõi trong việc duy trì hoạt động liền mạch của mạng.

Khôi Phục và Tiến Trình:

Tính đến trưa cùng ngày, theo Tradebot265, explorer của Polygon zkEVM đã hiển thị rằng mạng đã hoạt động trở lại, kết thúc một giai đoạn tạm thời “tắt điện” kéo dài 12 giờ.

Bối Cảnh và Tầm Quan Trọng của Polygon zkEVM:

Polygon zkEVM, một lớp-2 tương thích EVM, ra mắt vào ngày 27/03/2023, với sự tham gia của Vitalik Buterin, nhà đồng sáng lập Ethereum, trong giao dịch đầu tiên. Điều này không chỉ thể hiện sự ủng hộ mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của giải pháp mở rộng này, sử dụng cơ chế Zk-Rollups để cải thiện hiệu suất và giảm chi phí giao dịch mà vẫn bảo toàn tính bảo mật của Ethereum.

Tình Hình Thị Trường:

Trong bối cảnh này, giá token MATIC duy trì ở mức khoảng 0,98 USD, không chứng kiến sự biến động đáng kể trong 24 giờ qua, phản ánh sự ổn định của thị trường trong bối cảnh sự cố.

Thông qua sự kiện này, chúng ta nhìn thấy sự nhanh nhẹn và minh bạch từ đội ngũ Polygon trong việc xử lý sự cố, cũng như tầm quan trọng của việc duy trì và kiểm tra liên tục để đảm bảo sự ổn định của các mạng blockchain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *