Preloader


PayPal đã cập nhật chính sách của mình đối với giao dịch NFT, áp dụng từ ngày 20/05/2024, theo đó sẽ giới hạn bảo trợ cho các giao dịch mua bán NFT. Sự thay đổi này được thực hiện một cách âm thầm, không qua một thông báo rộng rãi mà chỉ được phát hiện thông qua một bản cập nhật điều khoản dịch vụ ít được chú ý.

Cụ thể, theo chính sách mới, các giao dịch mua NFT sẽ không còn được bảo vệ trong Chương trình bảo vệ người dùng của PayPal. Đối với các giao dịch bán NFT có giá trị trên 10.000 USD, PayPal cũng không còn cung cấp bảo hiểm rủi ro liên quan đến gian lận, hoàn tiền, hay các vấn đề tương tự khác có thể gây tổn thất cho người bán.

Đây là một thay đổi đáng kể so với quy định trước đây, khi PayPal từng cung cấp các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ cho cả người mua và người bán trong các giao dịch NFT. Trước đây, nếu gặp phải vấn đề với một mặt hàng NFT không như mô tả, người mua có thể yêu cầu hoàn tiền. Tương tự, người bán cũng được bảo vệ trong trường hợp có sự cố thanh toán hoặc khi người mua yêu cầu hoàn tiền một cách không chính đáng.

Trong bối cảnh PayPal tích hợp tiền mã hóa từ năm 2022 và tiếp tục phát triển nhiều bằng sáng chế liên quan đến blockchain và NFT, việc điều chỉnh chính sách này là một phần trong chiến lược dài hạn của họ, dù rằng việc thực hiện không được công khai minh bạch. PayPal cũng đã giới thiệu dịch vụ mới tại chi nhánh Mỹ, hỗ trợ thanh toán quốc tế bằng stablecoin PYUSD, tiếp tục nhấn mạnh sự chuyển dịch của công ty hướng tới sử dụng rộng rãi hơn các công nghệ blockchain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *