Preloader

Orderly Network đang thu hút sự chú ý đáng kể với sự kiện ra mắt token trong chương trình “The Road to The Order”. Hơn 230.000 địa chỉ ví đã đủ điều kiện và nhận điểm thưởng Merits. Gần đây, dự án đã công bố hai thay đổi quan trọng:

  1. Tăng Lượng Token Phân Bổ: Lượng token phân bổ cho “The Road to The Order” được tăng từ 59 triệu lên 92 triệu token Orderly Network, tức là tăng lượng airdrop cho cộng đồng từ 10% tổng cung lên 13,3% tổng cung.
  2. Kéo Dài Chiến Dịch: Chiến dịch “The Road to The Order” sẽ được kéo dài thêm tối đa 8 tuần và có thể kết thúc sớm hơn.

Lịch Trình Phân Bổ Merits:

Ngày 27/06, “The Road to The Order” sẽ kết thúc epoch thứ 12, mỗi epoch đã được phân bổ 2.000.000 điểm thưởng Merits. Để tưởng thưởng người dùng đã tham gia từ đầu và đảm bảo quyền lợi của họ không bị ảnh hưởng bởi các epoch mới, Orderly Network sẽ giảm dần Merits theo lịch trình sau:

  • Epoch 13: 2.000.000 Merits
  • Epoch 14: 1.900.000 Merits
  • Epoch 15: 1.800.000 Merits
  • Epoch 16: 1.700.000 Merits
  • Epoch 17: 1.600.000 Merits
  • Epoch 18: 1.500.000 Merits
  • Epoch 19: 1.400.000 Merits
  • Epoch 20: 1.300.000 Merits

Thông Tin Chi Tiết:

Merits và “The Road to The Order” là hệ thống phân bổ airdrop của Orderly Network dành cho các nhà giao dịch trên bất kỳ công cụ xây dựng dựa trên EVM nào hiện được tích hợp với Orderly. Dự án đã snapshot số dư hoạt động của các công cụ trên NEAR vào ngày 10/06.

Orderly Network hiểu rằng những điều chỉnh này có thể gây bất ngờ, nhưng dự án mong muốn sự kiện ra mắt token diễn ra vào thời điểm tốt nhất để đảm bảo thành công cao nhất.

Thành Tích Gần Đây:

Orderly Network thường xuyên nằm trong top 5 nền tảng phái sinh tiền mã hóa lớn nhất theo DeFiLlama, ghi nhận lợi nhuận giao thức nhờ tích hợp mạnh mẽ với một số DEX hàng đầu thế giới.

Theo dõi Orderly Network tại:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *