Preloader

Ora Huy Động Thành Công 20 Triệu USD

Ora, giao thức oracle tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào các ứng dụng phi tập trung (dApps) trên blockchain, đã thành công huy động 20 triệu USD trong vòng tài trợ Series A. Các nhà đầu tư bao gồm Polychain, HF0, Hashkey Capital, SevenX Ventures và một số quỹ đầu tư khác chưa được tiết lộ.

Sử Dụng Vốn Đầu Tư

Với số vốn mới này, Ora dự định phát triển công nghệ và cơ sở hạ tầng để token hóa các mô hình AI và đưa AI phi tập trung vào hệ sinh thái Ethereum, bao gồm cả các Layer-2 như Arbitrum, Optimism, Base, Linea và các chuỗi tương thích với EVM khác.

Thông Tin Dự Án

Ora được thành lập vào năm 2022 và tự mô tả là “giao thức oracle có thể xác minh”, cung cấp cho các nhà phát triển các công cụ cần thiết để xây dựng dApps an toàn và không cần tin cậy dựa trên AI. Công nghệ Optimistic Machine Learning (opML) là nền tảng cho sản phẩm Optimistic Privacy-Preserving AI (opp/ai). Thông qua hệ thống optimistic và công nghệ zero-knowledge, opp/ai cung cấp khả năng Machine Learning on-chain an toàn và hiệu quả, bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu.

Mô Hình Initial Model Offering (IMO)

Ora cung cấp mô hình Initial Model Offering (IMO), cho phép người sáng tạo token hóa và kiếm tiền từ hệ thống AI mã nguồn mở của họ, tạo ra các nền kinh tế mới và đảm bảo sự công bằng cho những ý tưởng sáng tạo được sử dụng rộng rãi.

Chương Trình Staking

Theo kế hoạch, vào tháng 7/2024, Ora sẽ khởi chạy chương trình staking, cho phép các thành viên cộng đồng tham gia bằng cách stake Ethereum (ETH) hoặc token ứng dụng IMO đầu tiên của họ là OLM.

Tăng Trưởng Của Token OLM

Thông tin trên đã khiến token OLM tăng trưởng hơn 15% trong 24 giờ qua, hiện đang giao dịch ở mức giá khoảng 0,025 USD.

Sức Hút Của Trí Tuệ Nhân Tạo AI

Từ khóa “Trí tuệ nhân tạo AI” đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ nhà đầu tư kể từ sự kiện NVIDIA GTC AI 2024 vào tháng 03/2024. Sự bùng nổ của lĩnh vực AI đã lan tỏa đến nhà đầu tư tiền số, làm tăng sự chú ý vào các dự án AI-crypto như FET, AGIX và OCEAN.


Tóm Tắt Chính

  • Ora huy động thành công 20 triệu USD trong vòng Series A.
  • Sử dụng vốn để phát triển công nghệ và cơ sở hạ tầng AI phi tập trung trên hệ sinh thái Ethereum.
  • Công nghệ Optimistic Machine Learning (opML) và sản phẩm Optimistic Privacy-Preserving AI (opp/ai) của Ora.
  • Mô hình Initial Model Offering (IMO) cho phép token hóa và kiếm tiền từ hệ thống AI mã nguồn mở.
  • Chương trình staking dự kiến ra mắt vào tháng 7/2024.
  • Token OLM tăng trưởng hơn 15% trong 24 giờ qua.

Hy vọng bài viết này giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về thành công và các kế hoạch phát triển của Ora trong thời gian tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *