Preloader

Người dùng Solana đã chi hàng triệu USD để bảo vệ giao dịch khỏi các bot tấn công thông qua giải pháp Jito. Solana gần đây nổi lên như một sân chơi mới cho nhà đầu tư nhờ sự bùng nổ của memecoin và airdrop token, thu hút lượng lớn người dùng, đẩy khối lượng giao dịch và số ví hoạt động lên cao nhất trong hơn một năm qua.

Sự Trỗi Dậy của Bot Tấn Công

Đi kèm sự bùng nổ này là sự xuất hiện của các bot MEV (Maximal Extractable Value) trên Solana. Những bot này cố gắng sắp xếp giao dịch để kiếm nhiều tiền nhất từ phí giao dịch. Theo Blockworks Research, các trình xác thực trên Solana đã kiếm được gần 7 triệu USD từ MEV chỉ trong tuần đầu tiên của tháng 5/2024.

Loại bot MEV phổ biến nhất là bot sandwich, hoạt động bằng cách đặt hai giao dịch của mình trước và sau giao dịch của người dùng, đẩy giá token lên cao trước khi bán lại với giá cao hơn, gây thiệt hại cho người dùng.

Giải Pháp từ Jito

Để đối phó với bot sandwich, Jito cung cấp giải pháp Jito Bundles, thu phí khoảng 0,04 USD (tiền tips) cho mỗi giao dịch để đảm bảo các giao dịch được xử lý riêng tư, ngăn chặn sự can thiệp của bot MEV. Người dùng đã chi hơn 65.000 SOL (hơn 9 triệu USD) chỉ trong tuần đầu tiên của tháng 5/2024 để bảo vệ giao dịch.

Lời Cảnh Báo Từ Jito Labs

Lucas Bruder, CEO Jito Labs, nhấn mạnh: “Sandwiching có thể mang lại lợi nhuận lớn, nhưng gây hại cho người dùng và sự phát triển lâu dài của mạng lưới.” Solana đặc biệt dễ bị tấn công bởi bot sandwich do phí giao dịch thấp và khối lượng giao dịch memecoin cao, làm các bot có cơ hội tấn công.

Thách Thức Đối Với Solana

Vấn đề này trở nên nghiêm trọng vào cuối tháng 3/2024, khi 75% giao dịch Solana không thể thực hiện do bot spam làm nghẽn mạng. Tim Garcia, người đứng đầu bộ phận liên hệ với validator tại Solana, khẳng định: “Solana sẽ không dung thứ cho hành vi gây hại người dùng và sẽ loại bỏ những validator cố ý tấn công sandwich.”

Nỗ lực của Jito và sự quan tâm của Solana cho thấy quyết tâm bảo vệ người dùng, dù vẫn còn nhiều thách thức trong việc ngăn chặn bot tấn công giao dịch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *