Preloader

Lombard là giao thức Liquid Restaking mới, xây dựng trên nền tảng Babylon, nhằm kết nối Bitcoin với thế giới DeFi. Đây là một bước tiến quan trọng để biến Bitcoin từ một tài sản lưu trữ giá trị truyền thống thành một công cụ tài chính đa dụng trong không gian DeFi.

Lombard là gì?

Lombard là một giao thức Liquid Restaking, được thiết kế để tận dụng tiềm năng của Bitcoin như một tài sản có thể sử dụng trong các ứng dụng DeFi. Thay vì chỉ đơn thuần là lưu trữ giá trị, Lombard cho phép người nắm giữ Bitcoin tham gia vào staking, yield farming và các hoạt động vay với Liquid Bitcoin (LBTC).

Liquid Bitcoin (LBTC)

Liquid Bitcoin là token Liquid Restaking, được bảo đảm 1:1 bởi Bitcoin. Đây là một loại token ERC-20 có thể sử dụng trong các giao thức DeFi, giúp người dùng tối đa hóa lợi nhuận từ việc sử dụng Bitcoin mà không mất đi tính thanh khoản và linh hoạt.

Kiến trúc của Lombard

Kiến trúc V1

  • Staker: Người dùng thực hiện stake hoặc unstake BTC và mint LBTC.
  • CubeSigner: Tạo địa chỉ Bitcoin và áp dụng chính sách bảo mật.
  • Bitcoin Node: Tương tác với blockchain Bitcoin.
  • Babylon: Cho phép stake và unstake BTC với các nhà cung cấp.
  • Consortium: Hiệp hội quản lý và phân phối LBTC giữa các thành viên.

Kiến trúc V2 (đang phát triển)

  • Consortium: Tăng tính tin cậy và sử dụng BTF cho đồng thuận.
  • Hợp đồng thông minh: Nâng cấp để nhận dữ liệu phần thưởng từ Consortium và phân phối cho người nắm giữ LBTC.

Lộ trình phát triển

Lombard đang trong giai đoạn phát triển:

  • Giai đoạn 1: Private Beta.
  • Giai đoạn 2: Public Beta (giới hạn số BTC được stake).
  • Giai đoạn 3: Public Launch (không giới hạn số BTC được stake).

Nhà đầu tư và đối tác

Lombard đã huy động thành công 16 triệu USD từ các nhà đầu tư như Polychain Capital và các đối tác chiến lược với các sàn giao dịch lớn như BitGet, Bybit, OKX và HTX.

Tổng kết

Dự án Lombard mang đến một giải pháp đầy tiềm năng để kết nối Bitcoin với DeFi, mở ra nhiều cơ hội đầu tư và sử dụng cho cộng đồng crypto. Để biết thêm chi tiết và cập nhật mới nhất về Lombard, hãy truy cập Tradebot365. Chúc các bạn thành công trong việc đầu tư!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *