Preloader

Lido Finance, giải pháp hàng đầu về Liquid Staking trên nền tảng Ethereum, vừa công bố kế hoạch mở rộng phạm vi thử nghiệm công nghệ Distributed Validator Technology (DVT). Đề xuất này được thảo luận rộng rãi tại diễn đàn của Lido và nhằm đưa công nghệ này vào áp dụng rộng rãi hơn trong hệ thống.

Chi Tiết Đề Xuất Mở Rộng DVT

Lido đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả và an toàn của mạng lưới bằng cách mở rộng thử nghiệm DVT. Đề xuất này bao gồm việc tăng tổng số cụm (Cluster) từ 45 lên 72, với mỗi dự án được phân bổ 36 cụm. Mỗi cụm này dự kiến sẽ có tới 80 validator. Một điểm mới nổi bật khác là việc thiết lập 10 Super Simple DVT Cluster, là nhóm các node vận hành độc lập trong mạng lưới.

Mục Tiêu và Lý Do Mở Rộng

Các mạng lưới mainnet sơ bộ từ Obol Network và SSV Network đã triển khai cùng với các kế hoạch testnet khác trong quý 2, tạo nền tảng vững chắc để tiến hành thử nghiệm rộng rãi. Mục tiêu của đề xuất là nâng mức giới hạn tối đa ứng dụng công nghệ DVT lên 4% tổng giá trị mạng lưới, từ mức 0,5% hiện tại, nhằm mục đích phi tập trung hóa và giảm thiểu rủi ro cho mạng.

Vai Trò Của Cộng Đồng và Bước Tiếp Theo

Đề xuất này hiện đang trong giai đoạn soạn thảo và cần thêm ý kiến từ cộng đồng trước khi được trình lên DAO để biểu quyết. Sự tham gia của cộng đồng sẽ quyết định đến việc áp dụng rộng rãi công nghệ DVT trong tương lai.

Tổng Quan về DVT

Công nghệ Distributed Validator Technology (DVT) là một giải pháp tiên tiến cho phép phân bổ các validator thành từng cụm. Cách tiếp cận này giúp tách nhỏ các chữ ký và phân chia cho từng validator, từ đó giảm thiểu rủi ro bị tấn công và tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của các trình xác thực trong mạng.

Kết Luận

Lido Finance tiếp tục thể hiện vai trò tiên phong trong việc đổi mới và cải tiến các giải pháp blockchain. Việc mở rộng thử nghiệm công nghệ DVT không chỉ góp phần vào sự phát triển của Lido mà còn hỗ trợ cả cộng đồng Ethereum trong việc đảm bảo an ninh và hiệu suất của mạng lưới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *