Preloader

Berachain, một blockchain Layer-1 phát triển trên nền tảng Cosmos SDK và tương thích cao với Ethereum Virtual Machine (EVM), vừa công bố đã thành công trong việc huy động 100 triệu USD trong vòng gọi vốn Series B. Đây là một bước tiến ấn tượng so với mức 69 triệu USD được báo cáo trước đó bởi Bloomberg, với định giá ban đầu là 1,5 tỷ USD. Dẫn dắt vòng gọi vốn này là Brevan Howard Digital và Framework Ventures, cùng sự tham gia của Polychain Capital, Hack VC, và Tribe Capital, bên cạnh một số tổ chức khác.

Berachain không tiết lộ định giá mới sau vòng gọi vốn này nhưng có kế hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư để mở rộng hoạt động tại các thị trường trọng điểm như Hong Kong, Singapore, Đông Nam Á, Châu Mỹ Latinh và Châu Phi.

Nền tảng này nổi bật với cơ chế đồng thuận Proof of Liquidity (POL) mới mẻ, giúp cân bằng giữa động lực staking và cung cấp thanh khoản trong mạng lưới. Berachain hỗ trợ ba loại token chính: BERA (token trả phí), BGT (token thưởng staking và quản trị) và HONEY (stablecoin). Người dùng có thể nhận BGT sau khi cung cấp thanh khoản cho các dự án, sau đó có thể đốt BGT để nhận BERA hoặc ủy quyền cho các validator của mạng để nhận HONEY.

Gần đây nhất, Berachain đã triển khai Artio Testnet vào tháng 1/2024, cho phép cộng đồng trải nghiệm tự do sau khi đã hoàn thành một vòng testnet kín cho các dự án DeFi. Đến nay, Berachain đã xử lý được 100 triệu giao dịch trong các phiên bản thử nghiệm của mình.

Với tổng số tiền huy động được là 142 triệu USD, Berachain hiện đứng trong top 3 các dự án blockchain gọi vốn nhiều nhất trong năm 2024, cùng với năm 2023, chỉ sau Wormhole và Monad với 225 triệu USD. Lần gọi vốn đầu tiên của Berachain vào tháng 4/2023 đã thu về 42 triệu USD với định giá 420 triệu USD, đánh dấu một bước đột phá ngoạn mục cho một nền tảng ban đầu là một dự án NFT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *