Preloader

Volatility Shares Ra Mắt Quỹ ETF Ethereum Đòn Bẩy Đầu Tiên

Volatility Shares sẽ ra mắt quỹ ETF Ethereum sử dụng đòn bẩy đầu tiên tại Hoa Kỳ, với mã giao dịch là ETHU. Quỹ này sẽ bắt đầu giao dịch vào ngày 04/06 tới đây, trở thành bước tiến quan trọng trong thị trường tài chính.

Sơ Lược Về ETF Có Đòn Bẩy

ETF có đòn bẩy là công cụ phái sinh tài chính phổ biến, giúp nhà đầu tư có thể khuếch đại lợi nhuận dựa trên biến động của tài sản cơ sở. Trước đó, Volatility Shares đã ra mắt quỹ ETF Bitcoin Strategy 2x (BITX) vào tháng 06/2023, đây là quỹ ETF Bitcoin futures sử dụng đòn bẩy đầu tiên tại Mỹ, đã được giao dịch suốt 7 tháng kể từ khi được SEC chấp thuận.

Đánh Giá Từ Giám Đốc Đầu Tư Volatility Shares

Ông Stuart Barton, Giám đốc Đầu tư của Volatility Shares, chia sẻ với CoinDesk rằng sự chấp thuận của SEC đối với quỹ ETF đòn bẩy này có thể mở đường cho việc phê duyệt các quỹ ETF Ethereum spot trong tương lai. Ông cho biết: “Mặc dù một số chi tiết về các quỹ ETF spot vẫn đang được thảo luận với SEC, việc ra mắt ETF Ether có đòn bẩy x2 chắc chắn cho thấy SEC ngày càng mong muốn có thêm các quỹ ETF tiền mã hóa.”

Thị Trường Ethereum và Bitcoin Hiện Tại

Hiện tại, giá Ethereum không có nhiều biến động, giao dịch quanh mức 3.848 USD. Trong khi đó, ETF Bitcoin spot đã kết thúc chuỗi 10 ngày xanh liên tiếp vào ngày 24/05, với tổng dòng tiền đổ vào lên tới 2 tỷ USD.

Theo dữ liệu từ Farside Investors, ETF Bitcoin IBIT của BlackRock dẫn đầu với 102,5 triệu USD. FBTC của Fidelity theo sau với 34,4 triệu USD, và ARKB của Ark Invest và 21Shares có dòng vốn vào là 4,1 triệu USD vào ngày 28/05.

Tuy nhiên, quỹ GBTC của Grayscale ghi nhận dòng outflow tới 105,2 triệu USD, dẫn đến dòng vốn ròng ngày 28/05 chỉ đạt 45 triệu USD. Kể từ khi ra mắt vào tháng 1, các quỹ ETF Bitcoin spot của Hoa Kỳ đã tích lũy được tổng dòng vốn ròng là 13,73 tỷ USD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *