Preloader

Vòng Gọi Vốn Chiến Lược Thành Công

Dự án cơ sở hạ tầng quản trị phi tập trung Dora Factory vừa hoàn thành vòng gọi vốn chiến lược trị giá 10 triệu USD. Các nhà đầu tư tham gia bao gồm Nomad Capital, No Limit Holdings, Sky9 Capital, UOB-Signum Blockchain Fund, Interop Ventures, Longling Capital của Cai Wensheng và 9 quỹ đầu tư nổi tiếng khác.

Về Dora Factory

Dora Factory là dự án cơ sở hạ tầng tập trung vào quản trị phi tập trung và công nghệ public good. Các sản phẩm cốt lõi của Dora Factory bao gồm:

  • Public Good Staking: Cơ sở hạ tầng staking hỗ trợ tài trợ cho hệ sinh thái dưới dạng phần thưởng blockchain.
  • Dora Vota: Ứng dụng dựa trên Cosmos SDK lưu trữ các giao thức dGov.
  • MACI ẩn danh và MACI chung: Hạ tầng bỏ phiếu zk bảo vệ quyền riêng tư.
  • Quadratic Governance: Bộ giao thức quản trị đa chuỗi, ủng hộ dân chủ hóa tài trợ hàng hóa công.

Hỗ Trợ Từ Cộng Đồng Cosmos

Tuần trước, cộng đồng Cosmos Hub đã phê duyệt đề xuất quản trị số 917 và khoản tài trợ trị giá 1 triệu USD cho AEZ Quadratic Grant để thực hiện 10 vòng Quadratic Funding trong 24 tháng tới thông qua ứng dụng bỏ phiếu Dora Vota của Dora Factory. Tất cả số tiền tài trợ sẽ được phân phối cho các nhà phát triển public good, startup thuộc Cosmos Hub và các hệ sinh thái liên quan nhằm xây dựng Khu vực kinh tế thịnh vượng chung ATOM.

Đầu Tư Chiến Lược Từ dao5 và Các Đối Tác

Đầu năm nay, Dora Factory công bố vòng gọi vốn chiến lược đầu tiên do dao5 dẫn đầu, một quỹ VC mới được thành lập bởi Tekin Salimi, cựu đối tác của Polychain và Whampoa Digital, đồng sáng lập bởi Amy Lee, cựu đối tác cấp cao của Lee & Lee.

Thành Tựu và Mục Tiêu Của Dora Factory

Từ khi thành lập vào năm 2020, Dora Factory đã tập trung vào nghiên cứu và phát triển ứng dụng và cơ sở hạ tầng quản trị phi tập trung. Hơn 2.000 startup đã nhận được khoản tài trợ trị giá 20 triệu USD on-chain thông qua cơ sở hạ tầng của Dora Factory. Hơn 30 hệ sinh thái Web3, bao gồm Aptos, Celestia, Injective, Klaytn và Akash, đã hợp tác chặt chẽ với Dora Factory.

Nhận Xét Từ Các Nhà Đầu Tư

  • Erick Zhang, Đối Tác của Nomad Capital: “Dora Factory đã trở thành cơ sở hạ tầng public good nền tảng của lĩnh vực sau bốn năm phát triển hết mình. Chúng tôi vui mừng được hỗ trợ Dora Factory trong sứ mệnh trao quyền cho các nhà phát triển và thúc đẩy đổi mới Web3.”
  • Gin Chao, Đối Tác Sáng Lập của No Limit Holdings: “Sự phát triển của Dora Vota và công nghệ bỏ phiếu bảo mật ẩn danh của Dora Factory thể hiện sự đi đầu trong lĩnh vực quản trị Web3 và tài trợ cho public good.”
  • Steve Ngok, Người Đóng Góp Cốt Lõi của Dora Factory: “Với sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư mới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển hệ sinh thái Dora Factory hơn nữa, bao gồm các đổi mới về quadratic funding đa chain và Public Good Staking.”

Về Dora Factory

Dora Factory xây dựng các giao thức và cơ sở hạ tầng để quản trị phi tập trung và tài trợ hiệu quả cho phong trào hacker toàn cầu, cộng đồng mã nguồn mở và public good Web3. Public Good Staking của Dora Factory là một trong những cơ sở hạ tầng staking đa chain phát triển nhanh nhất. Dora Vota là blockchain có mục đích đặc biệt dành cho quản trị phi tập trung, hỗ trợ giao diện MACI chung, MACI ẩn danh và các vòng quản trị quadratic.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy truy cập DoraFactory.orgresearch.dorahacks.io.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *