Preloader

Covalent công bố khởi động Chương Trình Airdrop Hệ Sinh Thái, một phần của sáng kiến “The New Dawn” nhằm cải tiến và tăng cường tính phi tập trung của mạng lưới. “The New Dawn” nhắm tới việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, tối ưu hóa cơ chế staking và triển khai các chiến dịch khuyến khích, nhằm thúc đẩy sự tham gia và phát triển người dùng. Sáng kiến này cũng hướng tới việc tưởng thưởng cho những người giữ CQT, những người staking, và các cá nhân đóng góp tích cực cho hệ sinh thái Covalent.

Chương Trình Airdrop Hệ Sinh Thái Covalent

Chương trình này không chỉ cung cấp token thưởng mà còn là một chiến lược nhằm thúc đẩy động lực trên thị trường và tăng cường sự tham gia của người dùng từ các hệ sinh thái khác nhau. Người dùng có thể truy cập Cổng Airdrop tại đây để tìm hiểu thêm về tiêu chí tham gia và các phần thưởng tiềm năng.

Quan Hệ Đối Tác Lâu Dài Với Taiko và ZKsync

Những người nhận thưởng đầu tiên trong chương trình airdrop này là từ hai đối tác lâu dài của Covalent: Taiko và zkSync. Covalent đã hợp tác với hai dự án này ngay từ giai đoạn thử nghiệm đầu tiên, đảm bảo sự tích hợp liền mạch và cùng phát triển.

Hướng Dẫn Tham Gia

Để tham gia Chương Trình Airdrop Hệ Sinh Thái Covalent, bạn cần thực hiện 2 bước sau:

  1. Trở thành Staker CQT: Để đủ điều kiện nhận airdrop, cá nhân phải tham gia staking CQT. Nếu chưa tham gia, bạn có thể truy cập vào đây để được hướng dẫn cách thực hiện.
  2. Truy cập Cổng Airdrop: Sau khi đã thực hiện staking CQT, hãy truy cập Cổng Airdrop để kiểm tra các token mà bạn có thể nhận được.

Nhu Cầu Staking CQT Tăng Mạnh

Khi mạng lưới Covalent ngày càng mở rộng, nhu cầu staking CQT của người dùng cũng không ngừng tăng cao. Để hỗ trợ người dùng, dự án đã phát triển thêm 3 công cụ hỗ trợ staking:

  • Tăng Hệ Số Nhân Tối Đa: Hiện tại là 34x, tăng cường khả năng staking cho các deligator.
  • Thêm Nhiều Operator: Sự tham gia của các operator mới giúp đảm bảo tính phân quyền và hiệu quả hơn cho hệ sinh thái.
  • Cho Phép Operator Tăng Mức Tự Staking: Nhằm cung cấp thêm quyền tự chủ cho các operator trong việc tham gia vào mạng lưới.

Chương trình Airdrop Hệ Sinh Thái Covalent hứa hẹn sẽ là một bước đột phá trong việc thúc đẩy sự tham gia và tăng trưởng trong cộng đồng crypto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *