Preloader

Covalent (CQT), giải pháp dữ liệu Web3 hỗ trợ hơn 225 blockchain, đang chuẩn bị các sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của Ethereum sau cập nhật EIP-4844. Với hạ tầng mạnh mẽ, Covalent cung cấp kho dữ liệu blockchain đầy đủ và chuẩn hóa từ 280 triệu ví tiền mã hóa, góp phần thúc đẩy sự phát triển của DeFi và AI trong tương lai.

Nhu Cầu Mở Rộng Của Ethereum

Để Ethereum mở rộng, mạng lưới cần loại bỏ dữ liệu rollup không còn cần thiết. Hiện tại, khung thời gian lưu trữ dữ liệu rollup chỉ là 18 ngày, do đó cần một giải pháp bổ trợ để lưu trữ dữ liệu dài hạn. Giải pháp này sẽ loại bỏ nút thắt cổ chai về giới hạn quy mô cho Ethereum, giúp mạng lưới tiếp tục mở rộng một cách phi tập trung.

Giải Pháp Của Covalent

Trong bối cảnh đó, Covalent ra mắt “Ethereum Wayback Machine”. Đây không chỉ là giải pháp lưu trữ dữ liệu, mà còn là cổng truy vấn dữ liệu dài hạn trên Ethereum, giải quyết bài toán lưu trữ dữ liệu ngắn hạn bằng cách cung cấp cánh cổng truy vấn dữ liệu dài hạn.

Để đánh giá tác động của Covalent đối với Ethereum, chúng ta hãy xem qua TVL của các layer-2 hàng đầu sử dụng cơ chế blob dữ liệu mới từ EIP-4844.

Tổng TVL Của Các Layer-2

Các layer-2 này đang có tổng TVL đạt 5,4 tỷ USD, tất cả đều sử dụng Ethereum Wayback Machine của Covalent để lưu trữ dữ liệu dài hạn. Việc sử dụng blob chủ yếu để chứa dữ liệu giao dịch từ các layer-2 đang tiếp tục được nghiên cứu để phát triển thêm công dụng.

Blob là cơ chế được Ethereum phát triển để giảm phí gas khi chỉ lưu trữ tạm thời dữ liệu layer-2 trên blockchain gốc. Sau 18 ngày, dữ liệu blob sẽ bị xóa đi, đặt ra nhu cầu cần giải pháp lưu trữ dữ liệu lâu dài hơn. Ethereum Wayback Machine của Covalent được phát triển để giải quyết vấn đề này, đáp ứng nhu cầu từ cả các nhà phát triển và người dùng mong muốn truy vấn dữ liệu từ quá khứ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *