Preloader

Ngày 02/07/2024 đã chứng kiến một “cơn mưa gọi vốn” ấn tượng trong lĩnh vực crypto, với tổng số tiền huy động lên đến gần 565 triệu USD. Dưới đây là những thương vụ nổi bật trong 24 giờ qua được Tradebot365 tổng hợp.

Cơn Mưa Gọi Vốn Crypto Ngày 02/07/2024 với Tổng Số Tiền 565 Triệu USD. Ảnh: CoinDesk

1. Iris Energy – 413 Triệu USD

Iris Energy, công ty khai thác Bitcoin (BTC), dẫn đầu “cơn mưa gọi vốn” với 413 triệu USD. Theo TheMinerMag, Iris Energy đã huy động số tiền này thông qua việc chào bán 39,8 triệu cổ phiếu IREN trên sàn Nasdaq từ ngày 15/05 – 28/06/2024. Công ty dự định sử dụng nguồn vốn mới để mở rộng quy mô hoạt động, đạt hashrate 30 EH/s và công suất trung bình khoảng 510 MW.

2. Sentient – 85 Triệu USD

Sentient, nền tảng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) mã nguồn mở, đã huy động 85 triệu USD trong vòng gọi vốn Seed. Quỹ Founders Fund của Peter Thiel, Pantera Capital và Framework Ventures đồng dẫn đầu vòng này. Sentient dự kiến sẽ ra mắt testnet vào quý 3 năm nay và sử dụng nguồn vốn để tiếp tục xây dựng nền tảng, tuyển dụng thêm khoảng 10 nhân sự.

3. Lombard – 16 Triệu USD

Lombard, giao thức restaking Bitcoin (BTC), đã huy động 16 triệu USD trong vòng tài trợ Seed do Polychain Capital dẫn đầu. Lombard sẽ sử dụng nguồn vốn để phát triển hệ sinh thái restaking Bitcoin cùng với Babylon, một giao thức staking Bitcoin.

4. RedStone – 15 Triệu USD

RedStone, nhà cung cấp oracle cho modular blockchain, đã huy động 15 triệu USD trong vòng gọi vốn Series A do Arrington Capital dẫn đầu. Các nhà đầu tư khác bao gồm Kraken Ventures, White Star Capital, Spartan Group và Amber Group. RedStone sẽ sử dụng số tiền để mở rộng sản phẩm và phát triển các giải pháp oracle.

5. Prodia – 15 Triệu USD

Prodia, công ty điện toán đám mây Web3, đã huy động 15 triệu USD trong vòng Seed do Dragonfly Capital dẫn đầu. Prodia xây dựng một mạng lưới phân tán các bộ xử lý đồ họa (GPU) để cung cấp dịch vụ điện toán đám mây hiệu quả với chi phí thấp hơn bằng cách sử dụng cơ sở hạ tầng Web3.

6. Pi Squared – 12,5 Triệu USD

Pi Squared, công ty chuyên về tính toán có thể kiểm chứng thông qua công nghệ zero-knowledge (ZK), đã huy động 12,5 triệu USD trong vòng Seed do Polychain Capital dẫn đầu. Pi Squared sẽ khởi chạy testnet vào cuối năm 2024 với hai sản phẩm: Universal Settlement Layer và Universal ZK Circuit.

7. OpenLedger – 8 Triệu USD

OpenLedger, công ty blockchain xây dựng cơ sở hạ tầng không cần cấp phép cho phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), đã huy động 8 triệu USD trong vòng Seed do Polychain Capital và Borderless Capital dẫn đầu. OpenLedger sẽ sử dụng nguồn vốn để mở rộng đội ngũ và củng cố cơ sở hạ tầng dữ liệu.


Bài viết này tổng hợp thông tin về các thương vụ gọi vốn nổi bật trong ngày 02/07/2024, mang đến cái nhìn tổng quan về sự phát triển và đầu tư mạnh mẽ trong lĩnh vực crypto hiện nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *