Preloader

Chromia đã ấn định ngày 16/07/2024 làm thời điểm triển khai MVP Mainnet, đánh dấu một bước phát triển quan trọng cho dự án.

MVP Mainnet – Nền Tảng Mới

MVP Mainnet là nền tảng blockchain mới của Chromia, nơi sẽ xây dựng và phát triển toàn bộ hệ sinh thái. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu, MVP Mainnet sẽ chỉ bao gồm các chức năng cơ bản để hỗ trợ mạng lưới.

Các Thay Đổi Chính của MVP Mainnet

Token CHR

  • Token CHR sẽ được chuyển từ Ethereum sang Chromia, cho phép người dùng thuê tài nguyên, thanh toán và thực hiện nhiều chức năng khác.
  • Người dùng có thể chuyển CHR từ Ethereum và BNB Chain sang Chromia thông qua ví Chromia Vault ngay khi mainnet ra mắt.

Staking và Ủy Quyền Token

  • Cuối quý 3, hệ thống staking và ủy quyền sẽ được làm mới trên Chromia, bao gồm miễn phí giao dịch cơ bản và tự động nhận phần thưởng staking.

Tài Khoản và Token FT4

  • MVP Mainnet sẽ hỗ trợ tài khoản và token FT4, cho phép chuyển tài sản ngay lập tức.

Dapp Container

  • Chức năng tạo dapp sẽ được hỗ trợ tại thời điểm mainnet, giúp các nhà phát triển dễ dàng đưa sản phẩm đến người dùng.

Các Chức Năng Khác

  • Chromia Vault: Ví giúp người dùng gửi, nhận tài sản, đăng ký dapp, và chuyển tiền cross-chain giữa Chromia với Ethereum và BNB Chain.
  • Chromia Explorer: Trình khám phá blockchain giúp người dùng theo dõi hoạt động trên mạng lưới.

Các chương trình thử nghiệm của Chromia sẽ vẫn hoạt động bình thường dù mainnet đã triển khai, và sẽ kết thúc theo lịch trình đã công bố trước đó.

Kế Hoạch Phát Triển Trong Năm 2024

Trong phần còn lại của năm 2024, Chromia sẽ tiếp tục tung ra các cập nhật và nâng cấp, hỗ trợ thêm staking và ủy quyền, ra mắt các đối tác trong hệ sinh thái và cập nhật sản phẩm mới.

Về Chromia

Chromia là blockchain layer-1 với kiến trúc mô đun, giúp dự án và người dùng dễ dàng sử dụng các dapp chuyên biệt, tùy chỉnh phí và nâng cấp tài sản số. Bằng cách tái thiết kế cách lưu trữ dữ liệu trên blockchain, Chromia mang đến khả năng truy xuất dữ liệu theo thời gian thực, cải thiện trải nghiệm người dùng và tạo lập các mô hình kinh doanh mới trong ngành Web3.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *