Preloader

Celo, blockchain layer-1 đầu tiên dành cho thiết bị di động, vừa khởi chạy thành công testnet Dango Layer 2, được xây dựng dựa trên hạ tầng OP Stack của Optimism. Đây là bước tiến quan trọng giúp Celo tiến sâu hơn vào hệ sinh thái Ethereum.

Chi tiết về dự án Dango

Kế hoạch phát triển layer-2 đã được cộng đồng Celo thảo luận và bỏ phiếu vào tháng 07/2023. Sau 8 tháng đánh giá, Celo quyết định sử dụng bộ công cụ Optimism Stack, tương tự như các dự án Base, Zora, Mode và các layer-2 khác.

Việc gia nhập hệ sinh thái Superchain của Optimism không chỉ giúp Dango duy trì lợi ích của layer-1 Celo mà còn kế thừa được khung blockchain có khả năng mở rộng và tương tác cao.

Hiện tại, người dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng stablecoin USDT và USDC để trả phí gas trên mạng lưới mới. Việc chuyển tài sản giữa Ethereum và Celo sẽ sớm trở nên dễ dàng hơn. Theo thông báo, giao dịch trên Celo sẽ nhanh hơn, với thông lượng tăng 50% và giảm thời gian xử lý block từ 5 giây xuống còn 2 giây.

Phát biểu của nhà phát triển

“Đối với hầu hết các chain tương thích EVM, ngày càng khó để duy trì vị thế độc tôn vì Ethereum đang có những bước tiến lớn trong việc mở rộng và cải thiện mạng lưới.” – Nhà phát triển cốt lõi của Celo, CTO Marek Olszewski của cLabs, từng chia sẻ với The Block vào năm ngoái.

Kế hoạch tương lai

Testnet mới sẽ là tiền đề cho Celo ra mắt mainnet Dango dự kiến vào đầu đông 2024. Celo Foundation và cLabs cam kết thúc đẩy đổi mới và tăng cường hệ sinh thái blockchain, đảm bảo quá trình chuyển đổi liền mạch và tăng trưởng mạnh mẽ cho nhà phát triển và người dùng.

Tác động lên giá CELO

Mặc dù ra mắt testnet Dango là một bước tiến quan trọng, nhưng tin tức này không ảnh hưởng tích cực đến giá CELO. Trong 24 giờ qua, token này đã giảm hơn 6%, hiện đang giao dịch quanh mốc 0,47 USD mỗi đồng, theo xu hướng giảm của toàn bộ thị trường.


Hình ảnh liên quan

Các bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *