Preloader

Celestia Ra Mắt Giải Pháp Blobstream, Mang Đến Tiết Kiệm Chi Phí cho Arbitrum Orbit

Celestia, blockchain module tiên tiến, đã chính thức triển khai Blobstream, một giải pháp data availability, lên Arbitrum Orbit. Điều này mở ra cánh cửa mới cho các dự án layer-2 và layer-3 trên nền tảng Arbitrum, giúp họ giảm đáng kể chi phí lưu trữ và giao dịch.

Khám Phá Lợi Ích của Blobstream Đối với Arbitrum

Với sự hỗ trợ từ Blobstream, các dự án trên Arbitrum giờ đây có thể tận dụng light client của Celestia để thực hiện data availability sampling (DAS). Điều này cho phép xác thực dữ liệu mà không cần truy cập toàn bộ dữ liệu blockchain, từ đó tối ưu hóa hiệu suất và giảm chi phí.

Cải Tiến Đáng Kể trong Quản Lý Dữ Liệu

Các dự án không cần thiết lập một ủy ban data availability riêng biệt, giảm bớt gánh nặng quản lý và cung cấp dữ liệu khi cần, qua đó nâng cao hiệu quả và độ tin cậy.

Giải Pháp cho Các Thách Thức Data Availability

Blobstream của Celestia định nghĩa lại khái niệm về quản lý và xử lý dữ liệu trong blockchain, đặc biệt là giải quyết vấn đề mà nhiều startup blockchain phải đối mặt khi phát triển sản phẩm trên Ethereum. Nó giúp giảm chi phí và cung cấp một lựa chọn hiệu quả hơn so với việc chuyển sang các layer-1 khác.

Hợp Tác với Succinct để Phát Triển Blobstream

Celestia, phối hợp cùng Succinct, đã phát triển Blobstream để sử dụng zero-knowledge proof, nâng cao tính bảo mật và minh bạch trong xác thực thông tin blockchain.

Blobstream Đã Được Áp Dụng rộng rãi

Trước khi đến với Arbitrum Orbit, Blobstream đã được Celestia triển khai trên các layer-2 lớn khác của Ethereum như Starknet và Base, chứng minh sự linh hoạt và tính ứng dụng cao của giải pháp này.

Thông qua Blobstream, Celestia không chỉ cải thiện khả năng tiếp cận và tính khả thi cho các dự án trên Arbitrum mà còn thúc đẩy tiến bộ trong cộng đồng phát triển blockchain, hướng tới một tương lai với chi phí thấp hơn và hiệu suất cao hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *