Preloader

Trong tháng 07/2024, hơn 50 dự án sẽ tiến hành mở khóa token, với tổng giá trị lên đến 800 triệu USD.

Nguồn: CoinDesk

Theo tổng hợp từ Tradebot365, ngành tiền mã hóa sẽ mở khóa hơn 800 triệu USD giá trị token ra thị trường. Trong đó, đáng chú ý nhất là hai dự án Xai (XAI) và AltLayer (ALT) sẽ mở khóa hơn 40% nguồn cung, với giá trị cả trăm triệu USD.

Lưu ý: Bài viết chỉ thống kê một số dự án có lượng token mở khóa nổi bật trong tháng. Quý độc giả có thể theo dõi thêm chi tiết tại Token Unlocks và CryptoRanks.

Các Đợt Mở Khóa Đáng Chú Ý

 • Ngày 30/06 – Optimism (OP): Mở khóa 31,34 triệu token (2,88% lượng cung lưu hành), trị giá 55,79 triệu USD.
 • Ngày 01/07 – Sui (SUI): Mở khóa 86,07 triệu token (3,55% lượng cung lưu hành), trị giá 68,27 triệu USD.
 • Ngày 09/07 – Xai (XAI): Mở khóa 198,4 triệu token (71,59% lượng cung lưu hành), trị giá 92,06 triệu USD.
 • Ngày 12/07 – Aptos (APT): Mở khóa 11,31 triệu token (2,58% lượng cung lưu hành), trị giá 77,47 triệu USD.
 • Ngày 12/07 – Immutable (IMX): Mở khóa 32,47 triệu token (2,19% lượng cung lưu hành), trị giá 50,01 triệu USD.
 • Ngày 15/07 – Starknet (STRK): Mở khóa 64 triệu token (4,92% lượng cung lưu hành), trị giá 44,81 triệu USD.
 • Ngày 15/07 – Sei (SEI): Mở khóa 125 triệu token (4,1% lượng cung lưu hành), trị giá 42,6 triệu USD.
 • Ngày 16/07 – Arbitrum (ARB): Mở khóa 92,65 triệu token (3,2% lượng cung lưu hành), trị giá 75,11 triệu USD.
 • Ngày 16/07 – Uniswap (UNI): Mở khóa 8,33 triệu token (1,39% lượng cung lưu hành), trị giá 75,5 triệu USD.
 • Ngày 25/07 – AltLayer (ALT): Mở khóa 684,2 triệu token (42,08% lượng cung lưu hành), trị giá 126,5 triệu USD.

Các Đợt Unlock Khác

 • Ngày 30/06
  • Echelon Prime (PRIME): 6,58 triệu USD
  • Forta (FORT): 9.350 USD
  • Tornado Cash (TORN): 254.830 USD
  • Ethena (ENA): 8,39 triệu USD
  • Manta Network (MANTA): 1,95 triệu USD
 • Ngày 01/07
  • dYdX (DYDX): 11,75 triệu USD
  • StepN (GMT): 546.660 USD
  • Maverick Protocol (MAV): 9,9 triệu USD
  • Akash Network (AKT): 260.600 USD
  • ZetaChain (ZETA): 4,42 triệu USD
  • Acala (ACA): 1,93 triệu USD
  • io.net (IO): 26,18 triệu USD
 • Ngày 03/07: Pendle (PENDLE): 187.040 USD
 • Ngày 04/07
  • MultiversX (EGLD): 83.770 USD
  • Euler (EUL): 240.850 USD
 • Ngày 05/07
  • Liquidity (LQTY): 575.440 USD
  • Galxe (GAL): 6,82 triệu USD
  • Neutron (NTRN): 142.500 USD
 • Ngày 07/07: Hashflow (HFT): 2,87 triệu USD
 • Ngày 08/07: 1inch (1INCH): 12.830 USD
 • Ngày 09/07: GMX (GMX): 11.820 USD
 • Ngày 11/07: Moonbeam (GLMR): 692.230 USD
 • Ngày 15/07: CyberConnect (CYBER): 4,35 triệu USD
 • Ngày 16/07
  • Render (RNDR): 5,8 triệu USD
  • Axie Infinity (AXS): 15,22 triệu USD
 • Ngày 17/07
  • ApeCoin (APE): 15,09 triệu USD
  • Nym (NYM): 398.950 USD
  • Astar (ASTR): 657.940 USD
  • Neon (NEON): 1,09 triệu USD
 • Ngày 18/07
  • Arkham (ARKM): 936.500 USD
  • Kadena (KDA): 67.600 USD
 • Ngày 19/07: Pixels (PIXEL): 14,58 triệu USD
 • Ngày 21/07: GALA (GALA): 59.740 USD
 • Ngày 22/07: SPACE ID (ID): 8,38 triệu USD
 • Ngày 23/07: Coin98 (C98): 99.740 USD
 • Ngày 24/07: Worldcoin (WLD): 18,6 triệu USD
 • Ngày 27/07
  • Ronin (RON): 869.330 USD
  • Yield Guild Games (YGG): 8,25 triệu USD
 • Ngày 28/07: SingularityNET (AGIX): 5,24 triệu USD
 • Ngày 31/07: yearn.finance (YFI): 175.030 USD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *