Preloader


Bạn đã nghe nói về BounceBit chưa? Đây là một dự án hạ tầng kỹ thuật số hấp dẫn, chuyên cung cấp giải pháp cho việc tái đầu tư (restaking) nhiều loại tài sản Bitcoin (BTC) khác nhau. BounceBit không chỉ là một phương thức mới lạ và độc đáo cho phép người dùng kiếm lợi nhuận từ cả tài chính phi tập trung (DeFi) và tài chính tập trung (CeFi), mà còn đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc kết nối các chuỗi khối.

Khám Phá BounceBit: Cơ Sở Hạ Tầng Restaking Trên Bitcoin

BounceBit là một dự án cơ sở hạ tầng đầy tham vọng, được thiết kế để hỗ trợ các sản phẩm bao gồm sidechain, oracle, cầu nối (bridge), Máy Ảo (VM), và Tính Sẵn Sàng Dữ Liệu (DA). Mục tiêu chính là tạo điều kiện cho người dùng có thể kiếm lợi nhuận thông qua hoạt động restaking của BTC. Nổi bật trong số các sản phẩm của BounceBit là BounceBit Chain – một blockchain Layer 1 sử dụng cơ chế chứng thực cổ phần (Proof of Stake – PoS) tương thích cao với Ethereum Virtual Machine (EVM), giúp người dùng có thể kiếm lợi nhuận trên nhiều mạng lưới.

Cơ Sở Hạ Tầng Restaking của BounceBit

BounceBit cung cấp các Khách Hàng Bảo Mật Chung (Shared Security Clients – SSC) bao gồm các ứng dụng restaking như sidechain, oracle, cầu nối, VM và DA. Sự tích hợp này mở ra nhiều cơ hội cho người tham gia hệ sinh thái khi BounceBit triển khai khai thác các hợp đồng thông minh từ mạng Bitcoin.

Người dùng BounceBit có thể tận dụng BTC của mình bằng cách:

  • Staking BTC cho validator trong BounceBit POS Chain, sau đó nhận token staking dạng lỏng stBTC.
  • Sử dụng stBTC để tiếp tục restaking vào SSC và nhận liquid restaking token.
  • Tham gia trực tiếp vào SSC như cầu nối, oracle hoặc các hoạt động DeFi khác.

BounceBit PoS Chain

BounceBit PoS Chain là một blockchain Layer 1 hoạt động trong SCC với cơ chế đồng thuận PoS có tính năng độc đáo, phân chia thành hai nhóm validator: những người staking BTC và những người staking BounceBit Token. Cách tiếp cận này được gọi là Dual-Token PoS, không chỉ mở rộng cơ hội cho các tác nhân tham gia mạng mà còn tăng cường khả năng phục hồi và bảo mật cho cơ chế đồng thuận của mạng.

Chức Năng và Hoạt Động của BounceBit PoS Chain

BounceBit PoS Chain được thiết kế để tương thích với EVM và Solidity, giúp các ứng dụng từ Ethereum có thể chuyển đổi sang BounceBit PoS Chain một cách dễ dàng. Cơ sở hạ tầng này không chỉ thúc đẩy TVL trong hệ sinh thái mà còn tận dụng đồng thời bảo mật của CeFi và cơ hội sinh lợi từ DeFi.

Thông tin về sự kiện niêm yết token BB trên Binance, cũng như các bước tham gia airdrop và cách thêm BounceBit Chain vào ví MetaMask, đã được công bố chi tiết. Người dùng sẽ có cơ hội tham gia vào các hoạt động của hệ sinh thái BounceBit, bao gồm staking, bỏ phiếu quản trị, và tham gia vào các dự án DeFi, bridge, và oracle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *