Preloader

Giới thiệu chung Trong bối cảnh thế giới còn nhiều quan điểm khác nhau về tài sản ảo và tiền mã hóa, Việt Nam, qua lời khẳng định của ông Cao Đăng Vinh, Vụ phó Pháp luật dân sự của Bộ Tư pháp, hiện chưa có chính sách cấm về tài sản tiền mã hóa. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro và cần được xây dựng khuôn khổ pháp lý vững chắc để quản lý hiệu quả.

Thực trạng và nhu cầu pháp lý Mặc dù các quốc gia như Mỹ chưa có khung pháp lý riêng cho tiền mã hóa, mà sử dụng luật chuyên ngành để điều chỉnh, Việt Nam lại đang đứng trước yêu cầu cấp bách trong việc xây dựng các quy định cụ thể. Ông Vinh nhấn mạnh rằng tài sản ảo dễ bị lợi dụng cho các hành vi chiếm đoạt, do đó, việc quản lý chặt chẽ là cần thiết để phòng ngừa rủi ro.

Các bước tiếp theo Về phía Bộ Tư pháp, ông Vinh cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để đưa ra các đề xuất pháp lý cụ thể, nhằm đảm bảo hoạt động của tiền ảo và tài sản ảo diễn ra trong khuôn khổ pháp lý rõ ràng, bao gồm cả việc cấm các hành vi mang tính rủi ro cao.

Giao dịch tài sản ảo hiện nay Hiện nay, giao dịch tài sản ảo tại Việt Nam chủ yếu diễn ra thông qua các sàn giao dịch quốc tế hoặc thỏa thuận trực tiếp, không qua các kênh chính thức, tiềm ẩn rủi ro rửa tiền và các vấn đề pháp lý khác. Chính phủ đã nhận thức được tầm quan trọng của việc sớm ban hành các quy định, đặc biệt là sau khi Luật Phòng chống rửa tiền được sửa đổi cuối năm 2022 nhưng chưa bao gồm các loại tiền ảo.

Hướng phát triển Trong thông tin từ Tradebot365 hồi tháng 2/2024, chính phủ đã đặt mục tiêu hoàn thiện khung pháp lý cho lĩnh vực tiền mã hóa vào tháng 05/2025, nhằm kiểm soát và hạn chế các rủi ro liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố từ loại tài sản này.

Kết luận Bộ Tư pháp Việt Nam khẳng định tiếp tục mở cửa cho sự phát triển của tiền số và tài sản ảo, song cũng đề cao tầm quan trọng của việc quản lý chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư và trật tự kinh tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *