Preloader

Bước Ngoặt Quan Trọng

Binance, một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu thế giới, đã chính thức nhận được Giấy phép Cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASP) tại Dubai. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho Binance sau một loạt thách thức pháp lý và quản lý mà họ phải đối mặt trong thời gian qua.

Quyết định từ Chức của Changpeng Zhao (CZ)

Để đạt được giấy phép này, một yêu cầu quan trọng đã được đặt ra là Changpeng Zhao (CZ), CEO của Binance, phải từ bỏ quyền kiểm soát biểu quyết tại chi nhánh Dubai, Binance FZE. Động thái này nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định tại địa phương và là một phần của cam kết tuân thủ toàn cầu của Binance sau các điều chỉnh với chính quyền Hoa Kỳ.

Giấy Phép VASP và MVP

Trước khi nhận được giấy phép VASP, Binance FZE đã được cấp giấy phép MVP (Vận hành Tạm thời) vào giữa năm 2023, cho phép họ phục vụ các nhà đầu tư tổ chức. Giấy phép VASP mở rộng quyền hạn này, cho phép Binance cung cấp dịch vụ cho cả nhà giao dịch tiền mã hóa cá nhân, từ đó củng cố vị thế và mở rộng hoạt động tại thị trường trọng điểm này.

Tầm Nhìn và Sứ Mệnh Mới

Dưới sự lãnh đạo của tân CEO Richard Teng, Binance đã cam kết cải thiện và nâng cao các tiêu chuẩn tuân thủ trên toàn cầu. Các biện pháp đã được thực hiện bao gồm thay đổi tiêu chuẩn niêm yết token mới, tách biệt quỹ đầu tư Binance Labs khỏi hoạt động của sàn giao dịch, và lần đầu tiên trong lịch sử bảy năm, thành lập Hội đồng quản trị.

Phát Triển và Mở Rộng Tương Lai

Richard Teng cũng tiết lộ rằng Binance đang trong quá trình thương thảo để xác định một trụ sở toàn cầu mới. Quyết định này sẽ phản ánh cam kết của Binance trong việc tạo dựng một nền móng vững chắc cho tương lai, đồng thời tăng cường sự minh bạch và tương tác với các cơ quan quản lý toàn cầu.

Kết Luận

Việc nhận được giấy phép VASP tại Dubai không chỉ là một chiến thắng cần thiết cho Binance trong bối cảnh họ đang vượt qua các thách thức pháp lý, mà còn là bước đệm quan trọng cho sự phát triển và mở rộng tương lai của sàn giao dịch. Sự thay đổi lãnh đạo và cải thiện tiêu chuẩn tuân thủ là những yếu tố chủ chốt giúp Binance khôi phục niềm tin và tăng cường mối quan hệ với các nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý trên toàn thế giới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *