Preloader


Avail, dự án tiên phong trong lĩnh vực blockchain modular, vừa công bố mở cổng nhận airdrop cho token AVAIL, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sự phát triển của nền tảng. Vào tối ngày 18/04, Avail thông báo rằng 600 triệu token AVAIL sẽ được phân phối thông qua hình thức airdrop cho các nhóm người dùng khác nhau, bao gồm lập trình viên, người staking, và những cá nhân đã đóng góp vào sự phát triển sản phẩm.

Các nhóm được hưởng lợi từ airdrop bao gồm:

  • 90 triệu token cho lập trình viên: Những người có đóng góp đáng kể trên Github.
  • 49,5 triệu token cho người thử nghiệm client: Những người tham gia vào chương trình thử nghiệm.
  • 380 triệu token cho người dùng các Rollup phổ biến: Như Arbitrum One, OP Mainnet (Optimism), Polygon zkEVM, Starknet, và zkSync Era.
  • 70 triệu token cho staker của PoS Polygon: Những người tham gia staking trên nền tảng PoS Polygon.
  • 10,5 triệu token cho thành viên đóng góp nội dung: Những người đã góp phần vào sự phát triển của sản phẩm.

Người dùng cần lưu ý rằng snapshot để xác định tiêu chí airdrop đã được thực hiện vào ngày 31/03/2024. Tuy nhiên, thời điểm chính thức triển khai mainnet để nhận token AVAIL vẫn chưa được công bố.

Token AVAIL dự kiến sẽ được sử dụng cho các mục đích như thanh toán phí giao dịch, tham gia staking và các hoạt động quản trị. Đây là bước đi quan trọng của Avail sau khi tách ra từ Polygon vào tháng 03/2023 và hoàn thành vòng gọi vốn seed với 27 triệu USD đầu năm 2024.

Avail cũng đang phát triển ba sản phẩm chính:

  • Avail DA: Giải pháp Data Availability giúp giảm bớt áp lực khả dụng dữ liệu cho các Rollup.
  • Avail Nexus: Nền tảng hỗ trợ cải thiện trải nghiệm người dùng khi giao dịch cross-chain.
  • Avail Fusion: Nền tảng hỗ trợ tái sử dụng vốn từ các loại tài sản khác nhau.

Có khoảng 360,000 ví đạt tiêu chuẩn nhận airdrop, và người dùng có thời hạn đến ngày 04/05/2024 để yêu cầu nhận token của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *