Preloader


Arbitrum vừa triển khai một cơ chế xác thực mới độc đáo có tên là BOLD lên testnet, một bước tiến đáng chú ý từ Offchain Labs với mục tiêu giảm độ trễ trong quá trình xác thực giao dịch và nâng cao tính an toàn.

BOLD, viết tắt của Bounded Liquidity Delay, là một cơ chế xác thực mới giải quyết các vấn đề gian lận từ các validator trên layer-2 dạng rollup. Vấn đề với các layer-2 trước đó là các validator thường trì hoãn việc xác thực, làm chậm quá trình và tăng chi phí giao dịch. BOLD mục tiêu giải quyết vấn đề này bằng cách giới hạn thời gian cho việc xác thực và mở cửa cho người dùng bất kỳ vận hành node xác thực.

BOLD cũng giới hạn thời gian cho việc xác thực là 7 ngày, ngăn chặn các cuộc tấn công gian lận từ các validator có động cơ xấu. Đội ngũ Offchain Labs mô tả BOLD là một tiếp cận mới cho việc xác thực, giúp Arbitrum trở nên không cần cấp phép một cách an toàn và phi tập trung hơn.

BOLD đồng thời giảm độ trễ trong việc đưa dữ liệu về Ethereum, ngăn chặn các validator có động cơ xấu và nâng cao tính bảo mật cho mạng lưới Arbitrum.

Sau quá trình triển khai testnet, BOLD sẽ được đánh giá và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi triển khai lên các phiên bản chính thức của Arbitrum. Điều này hứa hẹn một sự tiến bộ đáng kể trong việc xác thực giao dịch và tạo ra một môi trường giao dịch an toàn và hiệu quả hơn trên Arbitrum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *