Preloader

Frission, một đại biểu trong hệ sinh thái Arbitrum (ARB) và thành viên cốt cán của Tally, đã đề xuất một cơ chế mới nhằm phân bổ 50% phí thặng dư của sequencer trong tương lai để thưởng cho các chủ sở hữu token ARB – những người tham gia stake và delegate token của họ.

Mục Tiêu Đề Xuất

Đề xuất của Frission nhằm khuyến khích sự tham gia quản trị, tăng cường tính bảo mật nền kinh tế cho DAO và giảm thiểu rủi ro tấn công vào kho bạc.

Bối Cảnh và Lợi Ích

Theo Frission, kho bạc của Arbitrum DAO hiện đã vượt quá 50 triệu USD phí thặng dư. Với chỉ 10% ARB được sử dụng tích cực trong quản trị và sự tham gia bỏ phiếu đang giảm, kho bạc có thể trở thành mục tiêu hấp dẫn cho các cuộc tấn công tiềm ẩn vào hệ thống quản trị.

Bằng cách cho phép các chủ sở hữu ARB stake và delegate token của họ, đề xuất sẽ phân bổ 50% phí thặng dư của sequencer trong tương lai như là phần thưởng. Dựa trên giá hiện tại, hệ thống này dự kiến cung cấp mức thưởng hàng năm ước tính khoảng 7% cho những người stake. Điều đặc biệt là kho bạc ETH hiện tại của Arbitrum sẽ không thay đổi — chỉ có các phí trong tương lai mới được chuyển hướng cho những người stake.

Kết Hợp Liquid Staking Token

Đề xuất cũng lên kế hoạch kết hợp hệ thống liquid staking token của Tally để duy trì tính thanh khoản cho các token được stake. Cơ chế này sẽ cho phép các vị thế stake tham gia quản trị đồng thời duy trì tính thanh khoản.

Lịch Trình và Thực Hiện

Một cuộc bỏ phiếu thăm dò ban đầu về đề xuất này sẽ được tổ chức trên Snapshot vào tháng tới. Nếu được phê duyệt, việc phát triển hợp đồng thông minh sẽ được triển khai, với cuộc bỏ phiếu on-chain cuối cùng dự kiến diễn ra vào tháng 9.

Bối Cảnh và Phản Ứng

Năm ngoái, một đề xuất khác đã đề nghị Arbitrum DAO sử dụng quỹ từ kho bạc để trả thưởng staking cho người dùng khóa token ARB thông qua một hợp đồng thông minh với lựa chọn phân bổ 1% tổng cung (100 triệu token ARB) trong phạm vi 12 tháng.

Đề xuất mới nhất diễn ra sau khi Arbitrum DAO thông qua việc lập quỹ game trị giá 225 triệu ARB, từng vấp phải nhiều chỉ trích trong cộng đồng hồi đầu tháng.

Tình Hình Thị Trường

Giá ARB tại thời điểm bài viết đang dao động quanh 0,78 USD, hồi phục nhẹ sau cú flash dump của toàn thị trường vào khuya ngày 24/06, với Bitcoin dẫn đầu sóng giảm và có khả năng hướng tới 50.000 đô la trong mô hình hai đỉnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *