Preloader

Aptos Foundation, tổ chức đứng sau blockchain layer-1 Aptos, đã đề xuất triển khai Aave V3 lên mainnet của mình. Đề xuất này hiện đang trong giai đoạn lấy ý kiến sơ bộ và tiếp nhận phản hồi từ cộng đồng quản trị của Aave.

Aptos Đề Xuất Tích Hợp với Aave V3. Ảnh: Pintu

Ảnh chụp màn hình đề xuất được đăng tải trên Aave Governance 13 giờ trước, cho thấy hiện tại đề xuất đang ở giai đoạn “trưng cầu ý dân.” Cộng đồng quản trị của Aave DAO sẽ cần thông qua đề xuất này. Sau khâu Temperature Check, sẽ đến giai đoạn bỏ phiếu chính thức.

Nếu được chấp thuận, hai bên sẽ thảo luận về thông số tài sản và chi tiết thực hiện, trước khi đệ trình dưới dạng Đề xuất cải tiến Aave (AIP) chính thức.

Trước đó, Aave Labs đã được tích hợp và triển khai trên testnet Aptos, và Aptos Foundation cũng đã tài trợ cho quá trình audit này. Nếu sáng kiến cuối cùng được cộng đồng Aave đón nhận, Aptos sẽ là blockchain non-EVM đầu tiên mà Aave tích hợp. Điều này sẽ cho phép các nhà phát triển giao tiếp với nhau dựa trên ngôn ngữ lập trình Move của Aptos, ban đầu được Meta (tên cũ là Facebook) phát triển cho dự án stablecoin Diem.

Aave là giải pháp lending phi tập trung hàng đầu với tổng giá trị bị khoá (TVL) hơn 21 tỷ USD. Đầu năm nay, Aave đã bắt đầu cân nhắc tích hợp V3 MVP trên Neon EVM và vào tháng trước, nền tảng đã công bố kế hoạch triển khai phiên bản V4, nhằm khắc phục những vấn đề cốt lõi mà phần lớn dự án lending đang gặp phải.

Năm 2024 đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của Aave, với doanh thu tăng từ 600.000 USD lên gần 1 triệu USD và giá AAVE tăng gần 30% trong năm qua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *