Preloader

Cộng đồng Aave gần đây đã đưa ra đề xuất để làm rõ vấn đề chia sẻ lợi nhuận với Spark Protocol, một nhánh sản phẩm lending thuộc MakerDAO. Trên diễn đàn của Aave DAO vào ngày 4 tháng 7, MarcZeller đã phát biểu rằng MakerDAO đang sử dụng các chiến thuật tài chính để tránh việc phải chia sẻ lợi nhuận theo cam kết trước đó với Aave.

Spark Protocol, là một phiên bản fork của Aave, đã đồng ý chia sẻ 10% lợi nhuận từ hoạt động của giao thức này khi thị trường cho vay đạt mốc 100 triệu DAI vào tháng 2 năm 2023. Tuy nhiên, do 97,8% thanh khoản DAI được bơm vào Spark đến từ MakerDAO, đây dẫn đến một tình trạng mà chỉ có một phần nhỏ của lợi nhuận được chia cho Aave.

Tác giả đã chỉ ra rằng đây là một “thủ thuật kế toán” khiến khoản tiền chi trả lại cho Aave chỉ chiếm 1% lợi nhuận thu về từ MakerDAO. Đồng thời, tác giả cũng lập luận rằng việc Spark là một phần của lộ trình Endgame của MakerDAO cũng tạo nên một tình trạng mâu thuẫn bởi cả hai tổ chức đều thuộc cùng một thực thể.

Đề xuất từ Aave DAO bao gồm ba phương án tiếp cận:

  1. Tuyên bố rằng Spark đã vi phạm cam kết ban đầu và đề nghị hủy uỷ quyền fork.
  2. Đề xuất tái cấu trúc và mở lại chương trình D3M để duy trì mối quan hệ hợp tác giữa Aave và MakerDAO.
  3. Không biểu quyết (phiếu trắng), không thay đổi cấu trúc đề xuất hiện tại.

Những động thái này sẽ đi qua giai đoạn Temperature Check để thu thập phản hồi trước khi được đưa ra biểu quyết chính thức trên Snapshot.

Trước đó, mối quan hệ giữa Aave và MakerDAO đã có nhiều căng thẳng, đặc biệt là quanh việc tích hợp USDe của Ethena. Aave cũng từng đưa ra đề xuất loại bỏ DAI khỏi danh sách tài sản thế chấp trên nền tảng lending vì lý do rủi ro khi DAI liên quan quá nhiều đến stablecoin USDe.

Mặc dù vậy, những mâu thuẫn này thể hiện sự cạnh tranh giữa Aave và MakerDAO trong hai lĩnh vực quan trọng là Stablecoin và Lending. Aave cũng đã thực hiện những nỗ lực để tối ưu hóa lại nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, với thành công khi ghi nhận lãi lớn trong các quý gần đây và công bố lộ trình phát triển V4 vào tháng 5, mở rộng sang các chain khác nhau và tối ưu hóa mức lãi suất cho người dùng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *