Preloader

Lens Protocol vừa giới thiệu Lens Network, một mạng lưới SocialFi mới, được xây dựng trên công nghệ zkSync.

Thông Tin Chính

Lens Lab, đội ngũ đứng sau mạng xã hội phi tập trung Lens, đang chuyển hướng sang phát triển layer-2 nhằm tạo ra một mạng lưới các ứng dụng SocialFi.

  • Hiện Tại: Lens đang hoạt động trên chuỗi Proof-of-Stake Polygon từ tháng 05/2022.
  • Mới Công Bố (14/05): Lens Network sẽ sử dụng hạ tầng ZK Stack modular của Matter Labs, xây dựng một hybrid validium và volition layer-2. Giao thức này tích hợp với Máy ảo Ethereum (EVM) và các blockchain không tương thích EVM, giúp các nhà phát triển dễ dàng xây dựng ứng dụng trên Lens.

Ưu Điểm Của Lens Network

  • Thông Lượng Giao Dịch Cao: Phục vụ cho các ứng dụng tiêu dùng chính thống với phí giao dịch thấp.
  • Tiện Lợi Cho Người Dùng: Sử dụng account abstraction để cung cấp giao dịch không gas và không cần đăng nhập.

Momoka (Trước Đây Là Bonsai)

Layer-3 Optimistic này được Lens ra mắt vào tháng 04/2023 và sẽ tiếp tục hoạt động bình thường. Tuy nhiên, các ứng dụng trên đây được khuyến khích chuyển sang Lens Network vì dự án có kế hoạch ngừng Momoka.

Ý Kiến Từ Matter Labs

“Lens Network sẽ khắc phục những hạn chế về mặt quy mô blockchain, giúp thúc đẩy quá trình phổ biến hóa tổng thể. Bước đột phá này mang lại trải nghiệm người dùng ngang bằng với các mạng xã hội truyền thống, đồng thời duy trì các lợi ích của web3 như quyền sở hữu người dùng và giao dịch an toàn.”

Tình Hình Hoạt Động Trên Lens

  • Tháng 02/2024: Lens triển khai mô hình “không cần cấp phép” (permissionless), cho phép bất kỳ ai tạo hồ sơ và tham gia vào nền tảng.
  • Hoạt Động Tăng Trưởng: Số lượng giao dịch trên Lens đã tăng từ dưới 10.000 lên 40.000 mỗi ngày.
  • Người Dùng Hoạt Động: Duy trì ổn định từ 800 đến 1.500 kể từ tháng 11 (theo Dune Analytics).

Phản Ứng Thị Trường

Sau tin tức ra mắt layer-2, giá BONSAI đã giảm gần 30% trong 24 giờ qua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *