Preloader

Wormhole, giải pháp hạ tầng cross-chain, vừa thông báo triển khai tính năng staking cho token W của dự án, nhằm hỗ trợ khâu quản trị.

Thông Báo Chính Thức

Thông báo này được công bố trên tài khoản X chính thức của Wormhole vào ngày 06/06. Theo đó, người dùng hiện có thể tham gia vào quá trình biểu quyết và định hình hướng đi trong tương lai của tổ chức DAO và nền tảng hạ tầng.

Yêu Cầu và Quy Trình Tham Gia

Để tham gia vào staking và quản trị biểu quyết, người dùng cần chuyển token W từ định dạng trên Solana sang định dạng chuẩn EVM. Quá trình biểu quyết sẽ được hỗ trợ thông qua dịch vụ của Tally và token của người dùng sẽ không bị khóa khi tham gia staking quản trị.

Wormhole cũng cho biết, để đảm bảo an toàn cho mạng lưới, mức giới hạn chuyển đổi token hàng ngày sẽ là 100 triệu W.

Hướng Đi Đa Chuỗi

Dự án cho biết cách tiếp cận hiện tại sẽ thiết lập một token quản trị đa chuỗi (multichain), không chỉ trên Solana mà còn trên các mạng lưới như Optimism, Arbitrum, và Ethereum.

Tác Động Đến Giá Token

Sau thông báo này, giá token W đã có đà tăng ấn tượng. Tại thời điểm viết bài, W đang được giao dịch quanh mức 0,7 USD, với mức tăng 10% trong 24 giờ qua.

Kết Luận

Việc triển khai tính năng staking không chỉ giúp tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào quá trình quản trị, mà còn mở ra nhiều cơ hội mới cho Wormhole trong việc phát triển và mở rộng hệ sinh thái đa chuỗi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *