Preloader

Tại hội nghị EthCC diễn ra tại Bỉ, nhà sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã tiếp tục nhấn mạnh sự quan trọng của việc rút ngắn thời gian xác thực khối trên blockchain này.

Trong một phiên thảo luận về Pre-Confirmations (mô hình “Tạm xác thực”), Vitalik Buterin đã đề cập đến lợi ích của việc xác thực Slot (tương đương với Block) với thời gian ngắn hơn. Ông nhấn mạnh rằng mô hình xác thực mềm (Pre-confirmations) trên các Layer-2 đại diện cho một bước phát triển quan trọng cho hệ sinh thái Ethereum, với thời gian xác thực chỉ khoảng 1 giây, so với 10-13 phút của việc xác thực truyền thống trước khi nâng cấp EIP-1559.

Mặc dù đã có sự cải tiến về tốc độ, mô hình xác thực mềm trên Layer-2 vẫn đối diện với những hạn chế. Do đó, Vitalik Buterin cho biết cần phải có các cách tiếp cận khác để người dùng không phải đánh đổi tính phi tập trung vì những khía cạnh khác.

Vitalik cũng đề xuất một tiếp cận “Tạm xác nhận với mức độ an toàn trung bình” thay vì “Đóng băng xác nhận – Finality”. Mặc dù mức độ an toàn của Finality cao hơn, tiếp cận Medium-strength Assurance có thể cân bằng giữa tốc độ và độ an toàn chấp nhận được.

Các cách tiếp cận để giảm thời gian xác nhận bao gồm:

  • Hệ thống Tạm xác nhận độc lập trên Layer-2.
  • Cơ cấu Tạm xác nhận thông qua Proposer trên Layer-1.
  • Rút ngắn thời gian Slot trên Layer-1.

Vitalik Buterin lưu ý rằng mỗi cách tiếp cận đều có những hạn chế riêng. Với Layer-2, việc tăng khối lượng công việc và thời gian triển khai mô hình Pre-confirmations tối ưu là điều cần thiết. Trong khi đó, việc giao vai trò xác nhận cho các Proposer có thể tăng sự phụ thuộc vào thành phần này và ảnh hưởng đến tính phi tập trung của mạng lưới.

Với những thách thức này, Vitalik nhấn mạnh rằng việc rút ngắn thời gian xác thực Slot trên Layer-1 là cần thiết để giảm áp lực cho Layer-2 và cải thiện tính an toàn của mạng lưới. Đây là một trong những nỗ lực của ông để đẩy mạnh mô hình “Single-slot Finality” và cải tiến hệ thống Ethereum.

Tóm lại: Vitalik Buterin đã khẳng định sự ủng hộ của mình cho việc rút ngắn thời gian xác thực khối trên Ethereum tại hội nghị EthCC, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể để cải thiện tốc độ và tính an toàn của mạng lưới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *