Preloader

Nhà sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, vừa chia sẻ đề xuất “slot-and-epoch” trên tài khoản X chính thức vào sáng 01/07. Đề xuất này nhằm cải thiện độ an toàn và tối ưu hóa cơ chế tương tác giữa Layer-1 và Layer-2 cho người dùng Ethereum.

Giới Hạn Xác Thực (Finality) ở Layer-1

Vitalik nhấn mạnh những hạn chế hiện tại trong khâu xác thực của Ethereum, yêu cầu khoảng 2 Epoch (xấp xỉ 12,8 phút) để đạt được trạng thái ấn định (Finality). Do đó, mô hình Single-slot Finality (SSF) được đề xuất như một giải pháp cần thiết. Tuy nhiên, SSF vẫn gặp nhiều rào cản, cụ thể là các Validator phải liên tục gửi tin nhắn xác thực chéo trong phạm vi 12 giây và tối ưu số lượng Validator để không ảnh hưởng đến tính phi tập trung.

Layer-2 Phụ Thuộc Tốc Độ Xác Thực của Layer-1

Những rào cản trong xác thực của Layer-1 dẫn đến rủi ro cho tầm nhìn “Rollup-centric” khi hoạt động được đưa lên Layer-2. Những rủi ro bao gồm:

  • Mạng lưới Sequencer chưa đạt tới ngưỡng phi tập trung cần có.
  • Thời gian xác thực các khối của Layer-2 bị ràng buộc bởi giới hạn thời gian xác thực ở Layer-1.

Một trong những giải pháp được Vitalik đề cập là Based Confirmation, cho phép các Layer-2 “mua quyền đảm bảo” để đính kèm giao dịch của mình vào Block trên Layer-1, giảm thiểu lo ngại về việc các Block trên Layer-2 không được đính kèm và xác thực chuẩn xác ở Layer-1.

Mô Hình Slot-and-Epoch

Vitalik đề xuất mô hình “slot-and-epoch” nhằm xử lý hạn chế trong xác thực và tối ưu hóa khâu tương tác giữa các lớp. Mô hình này gồm ba thay đổi thành tố:

  1. Single-slot-Finality: Các Validator sẽ kí xác thực từng slot thay vì 2 Epoch như hiện tại.
  2. Đề xuất Orbit: Tối ưu số lượng Validator kí tương tác và giảm rào cản về lượng ETH cần có để tham gia làm Validator xác thực.
  3. Các mô hình Xác thực mềm: Rollup preconfirmations và Based preconfirmations.

Mô hình này giúp giảm thiểu sự tương tác quá nhiều ở Layer-1 cho các Validator, đồng thời tận dụng sự linh hoạt và tốc độ đồng thuận nhanh ở Layer-2. Kết hợp này nâng cao mức độ an ninh cho Layer-2 và giảm thiểu thời gian xác thực ở Layer-1, bổ trợ cho tốc độ xác thực của Layer-2.

Những Đề Xuất Cho Layer-2

Vitalik cũng chia sẻ một vài cách tiếp cận mà các Layer-2 cần cân nhắc trong thời gian tới:

  • Based Rollup: Sử dụng Validator ở Layer-1 như những Sequencer ở Layer-2, giảm rủi ro bị kiểm duyệt giao dịch và đảm bảo tính phi tập trung.
  • Ứng dụng nhiều giải pháp giúp người dùng rút tiền từ Layer-2 về Layer-1 dễ dàng như các loại Proof, tính năng Force Inclusion, Mass Exit, …
  • Duy trì mạng lưới Layer-2 ở quy mô vừa (khoảng 100 node) nhưng tận dụng tối đa khả năng tương tác với Layer-1 để đảm bảo an toàn.

Đây là lộ trình mà phần lớn các Layer-2 đang theo đuổi hiện tại, nhằm mang lại sự an toàn và hiệu quả cao hơn cho người dùng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *