Preloader


Viction, một blockchain thuộc layer-1 và phần của hệ sinh thái Ninety Eight, vừa công bố một bước tiến đột phá trong hệ sinh thái của mình: Viction World Wide Chain (VWWC). Sáng kiến mới này được thiết kế để hỗ trợ việc phát triển và triển khai các appchain, cho phép các dự án tạo ra các chuỗi con riêng biệt ngay trên nền tảng này.

VWWC là một nền tảng cho phép kết nối các chuỗi zkEVM với nhau thành một mạng lưới blockchain song song. Điều này không chỉ tăng cường khả năng chuyển đổi tài sản một cách linh hoạt mà còn mở rộng khả năng ứng dụng, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi). Các appchain trên VWWC sẽ có khả năng xử lý giao dịch cực kỳ cao, sử dụng công nghệ zero-knowledge proof để bảo đảm an toàn thông tin, và dễ dàng liên kết với các chuỗi khác trong mạng.

Các dự án trong các lĩnh vực như DeFi, trò chơi, thanh toán, và NFT giờ đây có thể tự do phát triển blockchain riêng cho ứng dụng của mình sử dụng các bộ công cụ phát triển L2 hiện đại như Polygon CDK, OP Stack, Arbitrum Orbit, và ZK Stack. Hơn nữa, giải pháp data availability từ Celestia, EigenDA, AvailDA, NEAR DA, và Viction DA cũng được tích hợp trên lớp đồng thuận chung của Viction, tạo điều kiện cho các dự án phát triển một cách mạnh mẽ.

Đại diện Viction nhấn mạnh rằng sự thành công của một blockchain hiện nay không chỉ dựa vào công nghệ mà còn phải dựa vào mức độ phổ biến của các ứng dụng được phát triển trên nền tảng đó. Vì vậy, mục tiêu của Viction là tạo điều kiện tối đa cho các dự án để họ có thể vận hành appchain riêng và sử dụng token riêng để trả phí giao dịch, đồng thời duy trì mối liên kết chặt chẽ với cộng đồng và các hệ sinh thái khác.

Vào ngày 02/05 tới, Viction sẽ tổ chức một buổi AMA với cộng đồng để cung cấp thêm thông tin về Viction World Wide Chain và các kế hoạch phát triển sắp tới.

Lưu ý: Bài viết này được tài trợ và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tradebot365. Bạn đọc cần tự nghiên cứu kỹ trước khi đưa ra quyết định có ảnh hưởng tới bản thân hoặc doanh nghiệp của mình. Bài viết không nên được coi là lời khuyên đầu tư.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *