Preloader

Velodrome, một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) nổi tiếng trong hệ sinh thái Layer 2 của Optimism, đã công bố kế hoạch triển khai dự án trên các Layer 2 của Optimism Superchain. Với mô hình ve(3,3) độc đáo, Velodrome đã trở thành một trong những trung tâm thanh khoản lớn nhất trên Optimism và nay đang hướng tới việc mở rộng ảnh hưởng của mình trên Superchain.

Chiến dịch mở rộng này bắt đầu từ ngày 03/05, với mục tiêu là không chỉ giới hạn ở mạng Optimism mà còn lan tỏa sang các Layer 2 khác trong hệ sinh thái, nâng cao khả năng cung cấp thanh khoản và tạo điều kiện cho giao dịch các cặp tiền tệ chính trên từng nền tảng.

Các Layer 2 như Mode, BOB và Lisk đã bắt đầu thực hiện các chiến dịch khuyến khích với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 2 triệu USD, nhằm thu hút các nhà cung cấp thanh khoản và thúc đẩy hoạt động trên Velodrome.

Triển khai này được chia thành ba giai đoạn chính:

 1. Velodrome Superchain Beta:
  • Triển khai các mô hình AMM (sAMM/vAMM) trên Superchain.
  • Hỗ trợ những người cung cấp thanh khoản bằng token của các chain liên quan.
  • Áp dụng mức phí giao dịch hấp dẫn cùng với việc phân phối token VELO cho những người cung cấp thanh khoản.
 2. Velodrome Superchain 1.0:
  • Tích hợp công nghệ từ OP Labs.
  • Cho phép bỏ phiếu veVELO từ OP Mainnet cho các Layer 2 khác trong Superchain.
  • Khuyến khích việc bỏ phiếu và cung cấp các phần thưởng liên chuỗi.
 3. Velodrome Superchain 2.0:
  • Phát triển hạ tầng thanh khoản cho toàn bộ Superchain.
  • Cung cấp thanh khoản sâu cho ETH, WBTC, OP, LSTs, stablecoins, và các token khác trên Superchain.
  • Các liên kết cross-chain bao gồm giao dịch, bỏ phiếu, và cung cấp thanh khoản xuyên chuỗi.

Optimism Superchain là một tập hợp các Layer 2 xây dựng trên OP Stack với mục tiêu trở thành một nền tảng mở rộng phi tập trung, an toàn và đáng tin cậy cho việc phát triển các DApp trên Ethereum.

Các Layer 2 nổi bật trong Superchain bao gồm:

 • OP Mainnet: Trung tâm quản trị.
 • Mint, Zora: Tập trung vào NFT.
 • Lisk: Tài sản thế giới thực và DePin.
 • Mode, Fraxtal: Tập trung vào DeFi.
 • Build on Bitcoin (BOB): BTC Layer 2.

Sau thông báo mở rộng, giá token VELO của Velodrome đã tăng gần 10%, chứng tỏ sự quan tâm mạnh mẽ từ thị trường. Velodrome hiện đang có tổng giá trị bị khóa (TVL) lớn thứ hai trên OP Mainnet, chỉ sau Synthetix, và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng khi được triển khai trên các Layer 2 khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *