Preloader

Lido Finance Chứng Kiến Sự Giảm Tỷ Trọng trong Staking ETH

Gần đây, Lido Finance, một trong những nền tảng staking hàng đầu, đã ghi nhận sự giảm tỷ trọng staking Ethereum (ETH) dưới ngưỡng 30%, một sự kiện quan trọng được cộng đồng DeFi và Ethereum theo dõi sát sao.

Phân Tích Tỷ Trọng Staking qua Lido

Theo dữ liệu mới nhất từ Hildobby, tỷ trọng ETH staked qua Lido hiện đã giảm xuống 29,5%. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 3/2023 tỷ trọng này giảm xuống dưới mốc 30%, một biến động đáng chú ý đối với cả nhà đầu tư và người quan sát thị trường.

Phản Ứng và Ảnh Hưởng đến Cộng Đồng Ethereum

Sự giảm này nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý, đặc biệt là trong bối cảnh lo ngại về ảnh hưởng độc quyền từ Lido đối với sự an toàn và phi tập trung của mạng Ethereum. Cộng đồng DeFi và những người tham gia trong lĩnh vực đã phản ứng tích cực, xem đây là một diễn biến lành mạnh hơn cho hệ thống.

Điều Gì Gây Ra Sự Giảm Tỷ Trọng?

Xu hướng Restaking đang lên ngôi, với sự phân bổ lại giữa các token staking thanh khoản, có thể là nguyên nhân chính thúc đẩy sự thay đổi tỷ trọng. Đặc biệt, ether.fi và Renzo, hai giao thức Liquid Restaking, đã chứng kiến dòng chảy ETH vào mạnh mẽ, làm dịu bớt sự tập trung tại Lido.

Tác Động từ Cập Nhật Pectra và EIP-7251

Những nâng cấp gần đây trong Ethereum, như EIP-7251 và cập nhật Pectra, đã giảm bớt rào cản cho các đơn vị vận hành validator cá nhân, hứa hẹn một hệ sinh thái staking nhiều đa dạng và phi tập trung hơn.

Kết Luận

Biến động này trong tỷ trọng staking qua Lido không chỉ phản ánh xu hướng hiện tại mà còn mở ra triển vọng cho một mạng Ethereum được phân quyền hơn, với sự tham gia rộng rãi từ các giao thức và cá nhân đa dạng, đồng thời khẳng định cam kết của cộng đồng đối với sự minh bạch và an toàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *