Preloader


Tether thông báo rằng họ đã đầu tư 200 triệu USD vào Blackrock Neurotech, một công ty chuyên về điều trị các rối loạn thần kinh. Tether, tổ chức phát hành stablecoin USDT, hiện là cổ đông lớn nhất của Blackrock Neurotech. Họ cam kết hỗ trợ công ty này trong việc thương mại hóa các sản phẩm y tế hiện có và tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu phát triển.

Khoản đầu tư này được thực hiện thông qua Tether Evo, một nhánh mới của Tether đã được công bố trong quá trình tái cấu trúc vào tháng 4. Tether Evo bao gồm bốn bộ phận chuyên biệt: Tether Data, Tether Finance, Tether Power và Tether Edu.

CEO Tether, Paolo Ardoino, cho biết khoản đầu tư này không sử dụng tài sản bảo chứng cho USDT mà dựa trên lợi nhuận thu được từ hoạt động phát hành stablecoin. Tether đã ghi nhận một lợi nhuận ấn tượng vào năm 2023, lên đến 6,2 tỷ USD.

Ông Ardoino nhấn mạnh: “Blackrock Neurotech chỉ là một phần của hành trình đầu tư của Tether Evo vào các dự án tại điểm hội tụ giữa công nghệ tiên tiến và tiềm năng con người.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *