Preloader

Trong bối cảnh hối hả của thị trường, một chút lắng đọng có thể là điều chúng ta cần nhất, đặc biệt sau khi trải qua những sóng gió từ cơn sốt Restaking và Liquid Restaking tuần trước.

Tuần này, chương trình “DeFi Discussion” của chúng ta sẽ trở lại với những nền tảng cơ bản, những yếu tố thầm lặng nhưng hết sức cốt yếu của bất kỳ hệ sinh thái nào: các sàn DEX. Qua tập podcast này, hi vọng những thay đổi nhỏ trong cách nhìn nhận sẽ giúp chúng ta tìm được sự bình yên giữa những xu hướng náo nhiệt hiện nay.

Hãy cùng nhau bắt đầu ngay bây giờ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *