Preloader

Tổng Quan Về Vòng Gọi Vốn Giao thức restaking Symbiotic đã thành công trong việc huy động 5,8 triệu USD trong vòng Seed, dẫn dắt bởi Paradigm và cyber.Fund, hai quỹ đầu tư do các nhà sáng lập Lido lãnh đạo. Khoản đầu tư này nhằm thúc đẩy Symbiotic trở thành một giao thức restaking hàng đầu, với khả năng linh hoạt cao để hỗ trợ các mạng lưới phi tập trung chia sẻ node và cung cấp các dịch vụ an ninh blockchain.

Chiến Lược và Mục Tiêu của Symbiotic Symbiotic, qua sự hợp tác với Lido và Paradigm, nhắm tới mục tiêu cạnh tranh trực tiếp với EigenLayer, một trong những dự án thống trị trong lĩnh vực restaking. Giao thức này cho phép người dùng gửi tiền để đóng góp vào an ninh cho các bên thứ ba, thông qua một mô hình bảo mật chung. Symbiotic giải quyết các thách thức về phát triển và bảo mật blockchain bằng cách tái phân bổ tài nguyên staking của người dùng và tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có.

Đặc Điểm Nổi Bật của Giao Thức Giao thức Symbiotic nổi bật với thiết kế modular cực kỳ linh hoạt, hỗ trợ nhiều loại token như tài sản thế chấp cho restaking. Hơn nữa, giao thức này còn cung cấp cơ chế phạt và thưởng có thể được tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu đa dạng của người dùng.

Hoạt Động và Thành Tích Từ ngày ra mắt chính thức vào 11/06, chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, Symbiotic đã thu hút được 225 triệu USD TVL (Total Value Locked), một bước khởi đầu ấn tượng cho dự án. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các pool cho phép gửi token như wstETH, rETH, và sfrxETH đã đầy, chỉ còn một số ít pool khác mở cửa cho các token mới.

Hợp Tác và Tương Lai Ngay sau khi ra mắt, Lido, dự án Liquid Staking hàng đầu trên Ethereum, đã công bố một mối quan hệ hợp tác với Symbiotic và Mellow Finance để phát triển “Restaking Vaults”. Ngoài ra, nhiều dự án nổi bật khác như LayerZero và Ethena cũng đã kết hợp với Symbiotic, hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái staking mạnh mẽ trong tương lai.

Kết Luận Với sự khởi đầu mạnh mẽ và sự ủng hộ từ các nhà đầu tư lớn, Symbiotic đang hướng tới việc xây dựng và mở rộng giao thức restaking của mình, đặt nền móng vững chắc cho một tương lai hợp tác và phát triển trong lĩnh vực blockchain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *