Preloader

Swell Network, dựa trên bộ công cụ Polygon CDK, là Layer 2 kết hợp hai cơ chế Liquid Staking và Restaking, cho phép người dùng nhận được swETH (Liquid Staking Token) hoặc rswETH (Liquid Restaking Token) để sử dụng trong nhiều hoạt động kiếm lợi nhuận khác nhau. Hãy cùng Tradebot365 tìm hiểu về Swell Network qua bài viết dưới đây.

Swell Network Là Gì?

Swell Network là một Layer 2 được xây dựng dựa trên Polygon CDK, giúp kết hợp Liquid Staking và Restaking. Người dùng có thể kiếm lợi nhuận thụ động từ việc stake và restake ETH với trải nghiệm DeFi tuyệt vời. Khi stake hoặc restake ETH, người dùng nhận swETH hoặc rswETH, có thể sử dụng chúng để vay, cho vay, cung cấp thanh khoản trên các nền tảng DeFi khác, hoặc chính Swell Network để kiếm lợi nhuận.

Cơ Chế Hoạt Động Của Swell Network

 • Liquid Staking: Người dùng stake ETH để nhận swETH, sau đó có thể cung cấp thanh khoản hoặc gửi vào Swell Vault để kiếm lợi nhuận.
 • Node Operator: Người vận hành node sẽ quản lý validator và tối đa hóa lợi nhuận cho Staker. Hiện Swell Network hỗ trợ hai nhóm: Independent và Verified Node Operators.
 • Restaking: Người dùng restake ETH để nhận rswETH (phát triển cùng EigenLayer). Tương tự như Liquid Staking, rswETH có thể được sử dụng trên các nền tảng DeFi.

Swell Network đang xây dựng Swell L2 dựa trên Polygon CDK và hợp tác cùng AltLayer, EigenDA để tạo Restaked Rollup, giúp người dùng tối ưu lợi nhuận và giảm phí giao dịch so với Layer 1 hiện tại.

Các Tính Năng Chính Của Swell Network

 1. Portfolio: Xem số dư swETH và lịch sử giao dịch, cùng với tỷ giá ETH/swETH.
 2. Stake: Stake ETH để nhận swETH.
 3. Restake: Restake ETH để nhận rswETH.
 4. Earn: Cung cấp thanh khoản trực tiếp trên các đối tác DeFi của Swell Network.
 5. Voyage: Chương trình airdrop khuyến khích người dùng tham gia staking, restaking để kiếm phần thưởng SWELL.

Thông Tin Cơ Bản Về Token

Swell Network đã thông báo về việc ra mắt SWELL, native token của giao thức:

 1. Quản Trị: Người nắm giữ SWELL có quyền biểu quyết.
 2. Phần Thưởng: Khuyến khích node operator, cung cấp thanh khoản, và airdrop.

Lộ Trình Phát Triển

 1. Tích hợp công nghệ SSV để giảm yêu cầu số lượng ETH cho node operator.
 2. Ra mắt token SWELL.
 3. Ra mắt Swell Vaults cho swETH trên các giao thức DeFi.
 4. Ra mắt White-Labeled Liquid Staking.

Nhà Đầu Tư Và Đối Tác

Swell Network được hậu thuẫn bởi Framework Ventures, IOSG Ventures, và các nhà đầu tư khác. Dự án đang hợp tác với Uniswap, Balancer, Frax Finance, và nhiều đối tác khác.

Tổng Kết

Swell Network, kết hợp Liquid Staking và Restaking, đã chứng kiến TVL tăng gấp sáu lần từ đầu năm 2024. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã nắm được thông tin cơ bản về dự án để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *